Rugăciuni pentru pace, adăugate slujbelor din Belarus

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Pavel de Minsk și Zaslavl, Exarh Patriarhal din Belarus, rugăciuni speciale se înalță în fiecare biserică și mănăstire a Bisericii Ortodoxe din Belarus, pentru pace în națiunea marcată de proteste și revolte în urma alegerilor prezidențiale din 9 august 2020. Conform informațiilor oferite de Biserica Ortodoxă din Belarus, următoarele rugăciuni (în primă-traducere, în varianta neoficială) au fost adăugate slujbelor:

“Pentru ca Tu să privești cu ochi milostivi asupra oamenilor din țara bielorusă și să îi aperi departe de lupte și diviziuni, Te rugăm Milostive Doamne, ia aminte la rugăciunea noastră și ne miluiește.

Pentru ca Tu să luminezi cu lumina Dumnezeieștii Tale Înțelepciuni amărăciunea celor întunecați, să-i vindeci pe cei răniți și să dăruiești pace țării noastre, Te rugăm, Creatorule Atotputernic, ia aminte la rugăciunea noastră și ne miluiește.

După cum ne-ai poruncit să-L iubim pe Dumnezeul nostru și pe aproapele nostru, fă ca ura, dușmănia, resentimentul și toate nelegiuirile să înceteze și ca dragostea adevărată să domnească în poporul din Belarus, Te rugăm, Mântuitorul nostru, degrabă. ascultă-ne și ne miluiește.

O, Doame al Cerului și al Pământului, Dumnezeule Preaveșnic! Tu ai creat lumea întreagă prin înțelepciunea Ta, iar prin Duhul Tău Cel Sfânt o luminezi, îi însuflețești și îi întărești pe toți. Ai iubit atât de mult neamul omenesc încât L-i trimis pe Pământ pe Fiul Tău Cel Născut, pentru ca toți cei care au crezut în El să devină fiii Tăi și moștenitorii Împărăției Tale Cerești.

Ne rugăm cu umilință, Doamne Atotputernic, să aperi pământul și oamenii noștri din Belarus și, după ce ne-ai iertat toate fărădelegile noastre atât cele cu voia cât și cele fără de voie, să ne mântuiești de nenorociri, întristări și ispite. Dăruiește-ne, Doamne, duhul înțelepciunii și frica de Dumnezeu, duhul puterii și al evlaviei și darul smereniei și al rațiunii.

Trimite, Doamne, pacea Ta asupra conducerii țării noastre și asupra tuturor celor care locuiesc în ea. Dăruiește-ne să nu putem sluji deșertăciunii și nedreptății acestei lumi malefice, ci să ne întărim în credință și speranța în Tine, să învățăm să facem voia Ta și să ne străduim să împlinim toate poruncile Tale, căci în Tine este izvorul vieții, și în lumina Ta vom vedea lumină.

Dăruiește-ne, Doamne, har și râvnă pentru Numele Tău și adevărul Tău și toate cele de trebuință pentru această viață trecătoare, prin mijlocirea și sub Acoperământul Fecioarei noastre celei Preacurate și Preabinecuvântate, Născătoarea de Dumnezeu și Fecioara Maria, cu rugăciunile tuturor sfinților care au strălucit în Belarus și ale tuturor sfinților Tăi, nouă celor care Îți aducem slavă, mulțumire și laudă: Tatălui, împreună cu Fiul Unul-Născut și cu Preasfântul Tău Duh și Făcător de Viață, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”

Lăcașuri Ortodoxe

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.