publicat în: Arhivă

Târnosirea unui Paraclis pe Câmpul lui Gherman, la 50 de ani de la canonizarea Sfântului din Alaska

În data de 9 august 2020, Episcopul Pangratie de Troițki și Arhimandritul Metodie, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la canonizarea Sfântului Gherman de Alaska, au târnosit o mică biserică pe Insula Valaam.

În secolul al XVIII-lea, în zona împădurită din apropierea mănăstirii, se afla un schit al smeritului călugăr Gherman din Valaam, unde viețuia în asceză. Ulterior, această zonă a fost numită, în amintirea ascetului, „Ghermanovo”. Mai târziu a fost numită “Câmpul lui Gherman”.

Călugărul Gherman a ajuns în Valaam în 1778, același an în care călugărul sfânt Serafim ajungea la Mănăstirea Sarov. Duhovnic al acestuia a fost călugărul stareț Nazarie, starețul Sarovului. Astfel, rânduiala binecuvântată de asceză din Sarov, în care a avut loc creșterea duhovnicească a călugărului Gherman, a devenit parte integrantă a sufletului său și l-a făcut să fie apropiat în duh de călugărul Serafim, făcătorul de minuni din Sarov. Există informații conform cărora călugărul Serafim, la rândul său, se folosea de învățăturile bătrânului Nazarie în timpul viețuirii sale în Sarov.

Iată ce a spus, despre viața părintelui Gherman din Valaam, contemporanul său, Pr. Nazarie și, mai târziu, egumenul Valaamului, părintele Varlaam:

„Părintele Gherman a trecut prin diverse ascultări aici și, fiind pregătit pentru tot ce este bun, a fost trimis la Serdobol să supravegheze lucrările la o carieră de marmură aflată acolo. Frații îl iubeau pe Părintele Gherman și așteptau cu nerăbdare să revină din Serdobol în mănăstire”.

După ce l-a încercat astfel pe tânărul ascet, înțeleptul bătrân Pr. Nazarie l-a binecuvântat să petreacă în pustie. Această pustie era situată într-o pădure adâncă, departe de mănăstire. Până în ziua de azi, aceasta este cea care a pătrat numele „Ghermanovo”. De sărbători, Pr. Gherman venea din pustie, la mănăstire. Obișnuia să cânte plăcut, ca tenor: „Iisuse dulce, mântuiește-ne pe noi păcătoșii”, „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne”, iar lacrimile i se revărsau din ochi ca boabele de rouă.

Smeritul călugăr Gherman s-a distins printr-o cunoaștere excepțională și plină de duh a Sfintei Scripturi, a lucrărilor Sfinților Părinți și a învățătorilor Bisericii.

Cu tot sufletul, Sfântul Gherman s-a îndrăgostit de Mănăstirea Valaam; s-a îndrăgostit de starețul ei de neuitat, de marele bătrân Nazarie și de toți frații.

„Nici bunătatea voastră” – îi scria el ulterior părintelui Nazarie, din America – nici teribilele locuri siberiene de netrecut, nici pădurile întunecate, nici marile râuri nu vor îndepărta, de inima mea, și nici formidabilul ocean nu va stinge aceste sentimente. Port în mintea mea iubitul meu Valaam, și îl privesc mereu peste marele ocean”.

Bătrânul Nazarie, în scrisorile sale, era numit „cel mai cuvios, cel mai amabil părinte al său”, și toți frații Valaam-ului – „amabili și dragi”. Insula Spruce, locul său de reședință din America, a fost numită „Noul Valaam”. Și, după cum se vede, a fost întotdeauna în comuniune duhovnicească cu patria sa spirituală; pentru că în 1823, după treizeci de ani de ședere între granițele americane, el trimitea scrisori succesorului Părintelui Nazarie, Egumenul Inochentie.

La începutul secolului XX, nu departe de locul chiliei sale, a fost construită o capelă din piatră și, datorită faptului că Sfântul Gherman atunci nu era încă trecut în rândul sfinților, capela a fost închinată Sfinților Constantin și Elena Întocmai cu Apostolii. La mijlocul secolului XX, aceasta s-a pierdut, sub autoritățile lipsite de Dumnezeu.

Pe 24 mai 2018, la ziua pomenirii Sfinților Întocmai cu Apostolii Metodie și Chiril, cu binecuvântarea Patriarhului Kirill al Rusiei, a fost așezată, pe Câmpul lui Gherman, o capelă de 14 metri lungime, în cinstea Sfântului Gherman de Alaska.

La baza dezvoltării proiectului, s-au aflat singura fotografie istorică păstrată a capelei precum și câteva desene din arhivele Mănăstirii Noul Valaam din Finlanda. Arhitectul Yuri Kirs a pregătit un proiect de construcție cât mai apropiat de aspectul istoric al capelei.

În 2019, s-au finalizat lucrările la zidurile de cărămidă, instalând o turlă cu cruce aurită. Într-un atelier din Sankt Petersburg, s-au confecționat plăci de granit pentru subsol și capelă.

Până în prezent, în interiorul capelei a fost instalat un iconostas temporar din lemn, cu o icoană a Călugărului Gherman de Alaska, ulterior fiind prevăzută instalarea unui iconostas din granit. Pereții capelei sunt pregătiți pentru pictură.

Pe partea exterioară a capelei, se află o icoană în mozaic a Sfântului Arhanghel Mihail, patronul tuturor călătorilor prin aer. Realizatorul icoanei este Valentin Olegovici Borisenko, membru al Asociației Restauratorilor “Andrei Anisimov”.

Paraclisul ridicat, situat pe Câmpul lui Gherman, lângă aeroportul destinat elicopterelor, nu numai că va reînvia locația istorică, dar va oferi, de asemenea, o oportunitate tuturor celor care pleacă într-o călătorie aeriană, să se roage și să primească binecuvântări pentru zborul pe care urmează să îl aibă.


Traducere Lăcașuri

O

rtodoxe, după un material pus la dispoziție de Mânăstirea Valaam (vallam.ru)