Unde vedeți voi triumful răului asupra binelui?

Voi scrieți: zice în Evanghelie că, la sfârșitul lumii, răul va triumfa asupra binelui. Acest lucru nu apare nicăieri precizat în Evanghelie; doar se spune că, în vremurile de pe urmă, credința va scădea (conform Sfintei Evanghelii după Luca 18: 8) și “iubirea multora se va răci” (Sfânta Evanghelie după Matei 24:12).

Iar Sfântul Apostol Pavel spune că, înainte de A Doua Venire a Mântuitorului, acel om al păcatului va fi descoperit, fiul pierzaniei, “potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu” (Epistola a doua către Tesaloniceni 2: 3–4).

Dar, apoi, zice imediat:

“Şi atunci se va arăta cel fără de lege, pe care Domnul Iisus îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.” (Epistola a doua către Tesaloniceni 2: 8).

Unde vedeți, aici, triumful răului asupra binelui? De fapt, orice triumf al răului asupra binelui este doar iluzoriu și temporar.

Traducere Lăcașuri Ortodoxe, cuptor 2020
după un cuvânt al Sfântului Ambrozie de Optina, din arhiva Mânăstirii Samordin

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.