Și s-au bucurat toți vecinii, rudeniile și cunoscuții…

Și s-au bucurat toți vecinii, rudeniile și cunoscuții…

Iar după ce a născut Elisabeta, au auzit vecinii, cei ce viețuiau împrejur, rudeniile și cunoscuții, si se bucurau împreună cu ea, că a făcut cu dânsa, Domnul, milă, ridicând de la ea ocara nerodirii.

Și s-au împlinit cuvintele Sfântului bine-vestitor Gavril, care a zis către Zaharia: “Femeia ta va naște un fiu și multi se vor bucura de nașterea lui”.

Deci se bucurau, pe de o parte, rudeniile, iar pe de altă parte, se bucurau cei care erau cuprinși, cu mare dorire, de Mesia cel așteptat, deși nu știau că a sosit, atunci, taina întrupării lui Hristos. Dar, în vremea nașterii, Înainte-Mergătorului lui Hristos, duhul lor se pornea spre bucurie, Duhul Sfânt veselindu-le inimile, ca și cum le-ar fi dat o înștiințare pentru împlinirea așteptării lor. (Lăcașuri Ortodoxe, cireșar 2020 – alcătuire după Sfântul Nicolae Velimirovici)

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.