Cuvânt către profesori și învățători. În cât de mare primejdie se află cei ce nu iau seama la cei ce li s-au încredințat lor


Atenție, cel ce ești învățător și profesor:

Să nu-ți doreşti să stăpânești suflete, ca, nu cumva, să ajungi în pragul de a nu te mai teme de Dumnezeu şi, apoi, să fiți în primejdie şi tu însuți şi cei de sub mâna ta.

Iar, dacă, fără de voie, te-ar ispiti duhul stăpânirii, ia seama că, lăsându-te condus de voia ta, să nu aduci asupra ta mustrarea Domnului, pentru oile cele cuvântătoare, încredințate ție.

Că zice, prin Proorocul lezechiel:

„Amar vouă, păstorilor, pentru că n-ați păscut bine oile Mele. Pe cele bune le-ați înjunghiat şi cu lâna lor v-ați îmbrăcat şi nu v-ați îngrijit de oile Mele.

Pe cea slabă, n-ați ridicat-o, pe cea bolnavă n-ați tămăduit-o, pe cea rănită, n-ați legat-o şi pe cea rătăcită n-ați căutat-o.

Şi s-au risipit oile Mele prin munți, şi, prin tot dealul înalt, s-au împrăştiat oile mele, peste toată fața pământului, şi nimeni nu se îngrijeşte de ele şi nimeni nu le caută.”

Pentru aceasta, păstorilor, ascultați cuvântul Domnului: „Viu sunt Eu, zice Domnul Dumnezeu, că voi face dreptate. De vreme ce oile Mele au fost lăsate pradă şi fără păstor şi oile Mele au ajuns mâncare tuturor fiarelor câmpului, iar păstorii Mei n-au purtat grijă de oile Mele, ci, păstorii s-au păscut pe ei înşişi, pentru aceea, voi lua oile Mele din gura lor şi ele nu vor mai fi pentru ei o pradă de mâncare.”

Luați seama, deci, înțelegeți ce trebuie celor ce învață si conduc, în cât de mare primejdie se află cei ce nu iau seama la cei ce li s-au încredințat lor. Deci, cel ce învață si conduce se cuvine să fie iscusit, isteț şi treaz, spre mântuirea celor ce-i are sub stăpânire, şi să cunoască drumul şi umblarea fiecăruia. Pe cei necuvioşi, să-i mustre, de mână să-i ducă şi învățăturile cele mai grele să-i învețe, şi nu numai învățăturile Scripturilor să le arate ucenicilor, ci se cade şi cu fapta să-i îndemne spre osteneli; şi să adune şi să unească între ei pe cei păstoriți, spre mântuirea lor, de la cei mai înainte-stătători, până la cei mai mici, şi să le spună chinurile cele groaznice pregătite leneşilor.

Şi, aşa, lupii, văzând sârguința păstorului, vor fugi, şi turma oilor cuvântătoare se va păzi şi păstorii vor fi lăudați de Dumnezeu, a Căruia este slava, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin.”


Alcătuire și transcriere Lăcașuri Ortodoxe, la ziua unui mare învățător al nostru – Sfântul Grigorie Dascălul, 2020

după o scriere veche adresată învățătorilor, de către Sfântul Efrem

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.