publicat în: Arhivă

IATĂ CARE ESTE PACEA

Ava Moise a zis: “Omul să moară pentru prietenul său şi să nu-l judece pentru ceva”.

Peste toate, cel mai mare lucru este să nu-l judecăm pe aproapele nostru. Iar a muri întru totul pentru aproapele tău, înseamnă a te preocupa de păcatele tale şi a nu avea grijă de tot omul, judecând că acesta este om bun, sau este om rău.

Să nu faci rău niciunui om, nici să nu gândeşti rău în inima ta, asupra cuiva. Nici să defaimi pe cineva, când face rău. Nici să nu fii de partea celui ce face rău aproapelui său.

Să nu cleveteşti pe cineva, ci să zici: Dumnezeu ştie pe fiecare. Adică, aceasta înseamnă: Nu judecați, ca să nu fiți judecați!

Să nu ai vrajbă cu niciun om, şi să nu ții vrajbă în inima ta. Să nu urăşti pe cel ce duşmăneşte pe aproapele său; ȘI, ACEASTA ESTE PACEA.

Să te mângîi pe tine cu faptul că puțină vreme este osteneala şi de-a pururea odihna, cu darul lui Dumnezeu Cuvântul.

Amin.

O alcătuire Lăcașuri

Ortodoxe – Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cireșar 2020

invitație la Cartea Sfinților (click aici)