Tuesday 16 june 2020

Relatări de la Sărbătoarea Sfântului Iustin Popovici (2020), din Mânastirea Celije: Nu puteți face nimic împotriva mea!

O Sfântă Liturghie la Sărbătoarea Sfinților Iustin filosoful și Iustin de Celie (Popovici) a fost oficiată în Mânăstirea Celie, în acest an, în noua biserică închinată Sfântului, de către Episcopul Irineu de Bačka, Episcopul Lavrentie de Šabac și administrator al Eparhiei de Valjevo, și Episcopul Vicar Isihie de Mohaci, precum și de preoți ai multor eparhii, în prezența unui număr mare de credincioși.

Јустинданска светковина у манастиру ЋелијеSărbătoarea Sfântului Iustin în Mânăstirea Celije (și foto)…

Episcopul Irineu a amintit în predica sa, cu această ocazie, numeroasele omilii de neuitat, scrise pe multe pagini de Sfântul Iustin (Popovici), care vor fi păstrate de poporul sârb, de multe popoare ortodoxe și neortodoxe. Episcopul a mai vorbit, de asemenea, despre faptul că sfântul a fost un adevărat duhovnic al Credinței, gata, dacă este necesar, să-și dea viața pentru Hristos, Bunul Păstor, și pentru turma Lui:

„Îmi amintesc că Părintele Iustin ne-a spus cum autoritățile locale îl urmăreau, amenințându-l pe el și mănăstirea și monitorizându-i pe cei care veneau să-l vadă… Când unul dintre reprezentanții autorităților l-a interogat, a primit acest răspuns de la Ava Iustin: ‘Crezi că mi-e teamă? Dacă mă omori, tu îmi dai răsplata, pentru că mă trimiți în brațele lui Hristos. Pentru mine este un câștig și mântuire, nu puteți face nimic împotriva mea’.

Astfel a biruit. Prin acest duh, Biserica a biruit timp de două milenii. Când spunem că Biserica biruiește, spunem că Cel Care biruiește este Capul ei, Domnul Hristos, Tatăl Ceresc, a Cărui casă este ea. Duhul Sfânt este Cel Care biruiește, El este sufletul Bisericii. Aceștia sunt adevărații creștini, pe care îi vedem în chipurile sfinților.

Ava Iustin, în toată viața sa pământească, a îndeplinit lucrarea lui Hristos, ca duhovnic, predicator, doctor al credinței, cunoscător profund al teologiei, ascet, om al rugăciunii… El a avut o umilință infinită, care este specifică tuturor sfinților și Unuia Sfânt, Domnul Hristos… Este o adevărată minune că Dumnezeu a dăruit, unui popor mic, chinuit și decimat de războaie, oameni precum Părintele Iustin și Episcopul Nicolae, care au devenit sfinți ai întregii lumi ortodoxe și care sunt cunoscuți de teologii non-ortodocși.

Pe lângă marea sa lucrare, avem prezența sa vie, iar el este mijlocitor în rugăciune pentru noi toți, așa cum a făcut-o pe pământ pentru toți oamenii și toată creația divină. Regiunea Valjevo, pe lângă cei doi sfinți canonizați recent, este binecuvântată cu alți păstori eminenți, precum Episcopul Ioan Velimirovici de binecuvântată amintire, Episcopul Lavrentie și, recent mutat la Domnul, Episcopul Milutin.

Bucuria acestei sărbători prezente este, totuși, oarecum umbrită de mutarea la Domnul a Maicii Antonina, care a făcut mult pentru a transcrie omiliile Părintelui Iustin. Ea a trecut la cele veșnice, în ajunul Sărbătorii închinate Sfântului stareț”, a concluzionat Episcopul Irineu, adăugând că aceasta se va ruga și pentru noi în lăcașul celor drepți.

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.