Dovezi că focul Pogorârii Sfântului Duh nu se stinge pe pământ

Știm, din istoria străveche, că Sfântul Antonie le spunea ucenicilor săi:

„M-am rugat pentru voi, ca și voi să primiți acel mare Duh înflăcărat, pe care eu l-am primit…

Când îl veți primi, El vă va revela taine mai înalte, va alunga de la voi orice teamă de oameni sau de fiare și veți avea bucurie cerească, zi și noapte.

Și veți fi în acest trup ca aceia care se află deja în Împărăția Cerurilor”.

iar, mai de curând, Sfântul Serafim de Sarov, explica la fel:

„Când Duhul lui Dumnezeu vine la o persoană și îl veghează cu plinătatea inspirației Sale, atunci sufletul acelei persoane este plin de bucurie de nerefuzat, pentru că Duhul lui Dumnezeu face bucurie la tot ceea ce atinge.“

Prin pogorârea Duhului Sfânt, o persoană este transfigurată, devenită creatură nouă și participă la viața divină. Această minune a milostivirii lui Dumnezeu are loc neîntrerupt de-a lungul istoriei Bisericii și ar trebui să aducă lumea și omul la completa îndumnezeire. Nu vor putea fi amintite niciodată toate exemplele de felul celor de mai sus. Dar acestea sunt și ele mărturii clare despre faptul că Cincizecimea nu se ‘epuizează’ de-a lungul istoriei Bisericii noastre!

Din nou și din nou are loc unificarea mistică a Creatorului cu creația. Și aceasta este o binecuvântare indiscutabilă, culmea cea mai înaltă din călătoria unei persoane de pe pământ la cer. Din momentul Cincizecimii, o mare de har însuflețitor a inundat pământul… A trecut prin secole… a luminat națiuni… Iar în zilele noastre umple sfintele biserici și inimile credincioșilor.

Numai că, din cauza slăbiciunii sale, omul nu este capabil să-și ducă întreaga viață în sfințenie. De multe ori ne pierdem darurile de har. Prin urmare, trebuie să înălțăm rugăciuni către cer, pentru ca Mângâietorul, Duhul Adevărului, să vină la noi și să sălășluiască din nou în noi și să-și manifeste acțiunea mântuitoare.

“Vino și rămâi întru noi… și mântuiește sufletele noastre!” Amin.

Traducere și alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

după un cuvânt al Arhim. Ioan (Krestiankin) – foto, din Mânăstirea Sfânta Treime, Tyumen

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.