Să nu vă gândiți că fără DRAGOSTE veți reuși vreodată să faceți ceva!

Fraților, să nu cinstiți nimic altceva decât DRAGOSTEA! Greșim mult, zilnic, iar pentru aceasta trebuie să avem DRAGOSTE, că ea acoperă mulțime de păcate. Ce ne folosește să avem de toate, dacă nu vom avea DRAGOSTEA cea mântuitoare? E ca și când cineva ar pregăti o masă mare, ca să ospăteze domni, și ar găti tot felul de bunătăți, însă niciuna dintre bucate n-ar avea sare. Nu doar că a gătit zadarnic tot, dar se va simți și rușinat în fața invitaților.

Așa încât, ce vom câștiga ostenindu-ne atât de mult, în van, fără DRAGOSTE? Că, fără DRAGOSTE, tot lucrul este necurat. Chiar dacă cineva își păzește fecioria, postește, priveghează, se roagă, primește străini în casa sa, aduce darul său lui Dumnezeu și roadele sale Bisericii, fără DRAGOSTE toate arată ca nimic înaintea lui Dumnezeu, că nu are trebuință de ele.

Să nu vă gândiți că fără DRAGOSTE veți reuși vreodată să faceți ceva! Dacă veți zice: “Nu voiesc să mă împac cu fratele meu, dar pe Hristos Îl iubesc”, sunteți niște mincinoși, iar astfel vă vădește chiar Sfântul Apostol Ioan, când zice: “Sfârșitul Legii este DRAGOSTEA”.

Ce putere are nebiruita și nemăsurata DRAGOSTE! Nimic – nici în cer și nici pe pământ – nu este mai mare decât DRAGOSTEA! Această sfântă DRAGOSTE este începutul faptelor bune. DRAGOSTEA este semnul oricărei fapte bune. Este sarea tuturor bunătăților. Ea nu se înalță pe sine. Ea este împlinirea Legii. DRAGOSTEA s-a sălășluit în inima lui Abel. Ea le-a ajutat Patriarhilor; pentru aceea, au și păzit-o. Tot ea a sălășluit și în Profeți. Dragostea l-a făcut și pe David lăcaș al Duhului Sfânt. Și ea l-a întărit pe Iov. Și ce să zic mai mult, dacă ea L-a pogorât, din Cer, pe Fiul lui Dumnezeu, la noi. Din DRAGOSTE, s-a făcut tot lucrul bun. Că, prin ea, moartea s-a omorât, iadul s-a robit și Adam s-a înnoit. Prin DRAGOSTE, îngerii s-au făcut una cu oamenii. Prin DRAGOSTE, Raiul s-a deschis. Pentru DRAGOSTE, Împărăția lui Dumnezeu s-a propovăduit. Prin ea, pustietățile s-au transformat în cetăți, iar pescarii s-au înțelepțit. Prin ea, munții și peșterile s-au umplut de cântări. Ea i-a învățat pe barbați și pe femei să umble pe calea cea strămtă și cu greutăți.

Cum să tac despre faptele DRAGOSTEI, de care și îngerii se minunează? Dragostea este aducătoarea a tot lucrul cel bun. Fericit este omul care a aflat DRAGOSTEA cea adevărată și nefățarnică, după cum a zis Stăpânul, căci nimeni nu are DRAGOSTE mai mare decât aceea când cineva își pune sufletul său pentru aproape. Această DRAGOSTE, având-o Sfântul Apostol Pavel, a zis: “DRAGOSTEA nu face rău aproapelui, nu răsplatește nimănui rău pentru rău, nici clevetire pentru clevetire”.

Deci, dacă vei descoperi această DRAGOSTE, nu vei trece pe nimeni cu vederea, nici nu vei învrăjbi, nici nu vei cârti, nici nu vei urî pe fratele tău, vreodată. Și îi vei iubi, nu doar pe cei care te iubesc, ci și pe cei care te urăsc. Această sfântă DRAGOSTE, având-o întâiul Mucenic Ștefan pentru cei care-l ucideau cu pietre, se ruga lui Dumnezeu, zicând: “Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!”.

Fericit este acel om care o are, mai întâi de toate, căci plata lui crește în fiecare zi. Lui i s-a pregătit cununa. Pe el îl fericesc toți îngerii. De el niciodată nu se desparte Dumnezeu, căci Dumnezeu este DRAGOSTE. Cel ce petrece în DRAGOSTE, petrece întru Dumnezeu și Dumnezeu petrece întru el. Și, prin DRAGOSTE, toate sunt.


Alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020,

după o mărturisire veche a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare

Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.