Sfântul Sinod al Greciei răspunde atacurilor recente și avertizează împotriva: yoga, Uniunii Misionare Elene străine și evenimentelor Asociațiilor Rotary și Lions…

Pornind de la rapoarte recente ale Comisiei Sinodale pe marginea unor erezii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei a adoptat o nouă decizie, în data de 3 iunie 2020, în care avertizează faptul că recomandările mass-mediei locale și ale altor organe privind practicarea yoga în aceasta perioadă – ca și când ar avea efecte pozitive asupra stării de teamă generală din societate – nu sunt potrivite pentru credincioși, practica yoga nefiind nicidecum un soi de gimnastică, ci parte fundamentală a religiei hinduse.

Așa încât, pentru a se evita crearea unui climat de sincretism religios, Sfântul Sinod a decis să reamintească turmei lui Hristos că yoga este absolut incompatibilă cu Credința Creștină Ortodoxă si că nu-și are loc în viața creștinilor.

Totodată, în același comunicat al Sfântului Sinod, pleroma ortodoxă este informată despre noua activitate de prozelitism a unei organizații neo-protestante intitulate „Uniunea Misionară Elenă”, fiind avertizată de faptul că mișcarea în cauză este una eretică, apărută recent, cu predicatori din diferite țări. Sfântul Sinod al Greciei îi invită pe credincioși să rămână fideli Evangheliei lui Iisus Hristos, așa cum s-a transmis de la început de către Sfinții Evangheliști, și învățăturilor Sfinților Părinți ai Bisericii.

Mai mult decât atât, Sfântul Sinod a decis transmiterea unei scrisori circulare către Mitropoliții și clericii Bisericii Greciei, prin care aceștia sunt invitați să se abțină de la participarea la orice eveniment organizat de Asociațiile Rotary și Lions, “întrucât acestea nu sunt limitate la evenimente sociale, ci se extind la acte de natură religioasă, deoarece au o primire ceremonială a noilor membri și intonează o rugăciune care este adresată, ne-dogmatic, unui zeu, în sensul general al termenului, și nu în conformitate cu Credința noastră Creștină Ortodoxă”.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.