PACEA CELOR PUȚINI LA MINTE și BOGĂȚIA NEBUNILOR (replică la știrile de azi)

“Căci îndărătnicia omoară pe cei proşti şi nepăsarea pierde pe cei fără minte”

(Pildele lui Solomon 1, 32).

Oare, pacea şi netulburarea sufletului ucid? Da, atunci când ele sunt fără de Dumnezeu! Oare bogățiile materiale omoară? Da, atunci când ele sunt fără Dumnezeu, şi împotriva Legilor lui Dumnezeu. Căci, lipsiţi de minte sunt cei care caută o astfel de pace, iar cei care aleargă după astfel de bogății sunt nebuni. Fiindcă în esență ei nici nu caută pacea, ci mai curând sabia, şi nu aleargă după bogății, ci după pieire.

Dar, care este pacea celor proşti, şi care este bogăţia nebunilor? Pacea celor proşti este pacea după trup, iar bogăția nebunilor este benchetuirea întru cele după trup. Irod regele și-a dorit o astfel de pace, şi l-au năpădit viermii; Izabela a voit o astfel de bogăţie şi au mîncat-o câinii.

Dar, oare cum l-am putea numi pe omul care, voind să zidească o casă, va gândi să facă mai întâi acoperișul, în aer, şi abia după aceea să înalțe zidurile și să pună temelia? Îl vom numi un puţin la minte şi un nebun. Așa sunt și cei care încearcă să-şi dobândească în lume o pace, fără ca mai întâi să-şi fi dobândit pacea interioară. Așa sunt cei care încearcă să-și zidească în lume o bogăţie în fața oamenilor, fără ca el însuşi să-şi fi dobândit bogăţia interioară.

Doar Credinţa Ortodoxă poate zidi de la temelie, iar Temelia este Hristos, Piatra Cea tare şi Care nu poate fi distrusă. Astfel, Credinţa Ortodoxă clădeşte pacea şi prosperitatea oamenilor, pe temelia Hristos. Binecuvîntată şi plină de bucurie este pacea interioară care se clădeşte pe Hristos Domnul, şi având-o pe ea, se poate zidi deasupra şi pacea cea din afară. Aşa stau lucrurile şi cu bogăţia cea adevărată şi nepieritoare.

Mai mult, putem spune că adevărata pace şi adevărata prosperitate sunt precum o casă bine zidită, iar pacea cea din afară şi bogățiile cele materiale sunt ca nişte oarecari brizbrizuri cu care o împodobim pe ea. De se vor desprinde ornamentele, casa va rămîne solidă şi în picioare; dar dacă va cădea casa, oare vor mai rămâne în picioare brizbrizurile?

Fraților, învățătura Ortodoxă este singura învățătură realistă şi adevărată despre pace şi prosperitate. Toate celelalte sunt prostie şi nebunie. Căci cum vor putea vreodată slugile să zidească o casă pe domeniile Stăpânului, fără permisiunea Stăpânului mai întîi şi fără ajutorul Lui?!

O Stăpâne, Doamne lisuse Hristoase, Cela Ce eşti izvorul adevăratei păci şi al adevăratei prosperităţi, mântuieşte-ne pe noi de pacea proştilor şi de prosperitatea nebunilor. Căci Ţie se cuvine toată slava şi mulțumita în veci!

Amin.


O alcătuire Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020, ca replică la știrile de azi,

întemeiat pe un cuvânt al Sfântului Nicolae Velimirovici

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.