COMUNICATUL Sfântul Sinod al Americii, privind evenimentele tragice din Minneapolis, SUA, si uciderea lui George Floyd

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Americii a emis un comunicat, cu privire la evenimentele tragice recente din Minneapolis, Statele Unite ale Americii.

Urmează comunicatul integral:

„Noi, membrii Sfântului Sinod al Episcopilor, al Bisericii Ortodoxe din America, deplângem moartea tragică a domnului George Floyd, din 25 mai 2020. De asemenea, am privit cu groază filmările acestui episod și condamnăm brutalitatea acțiunilor care au provocat moartea sa violentă. Ne îndreptăm către autoritățile civile, pentru a aduce în justiție pe cei care au participat la această tragedie lipsită de sens.

Respingem categoric rasismul sub orice formă. Fiecare ființă umană este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1: 26-27) și a fost creată pentru a exista (Înțelepciunea lui Solomon 1:14). Toți suntem, fiecare dintre noi, „una în Hristos Iisus” (Galateni 3:28). Ca atare, nu trebuie să existe ură, dușmănie, nicio ostilitate între noi, ci împăcare.

În fața tulburărilor civile, apelăm la membrii Bisericii Ortodoxe din America și la toate comunitățile în care trăiesc, să se angajeze în slujba dreptății și a păcii în Duhul Sfânt. Îi îndemnăm pe toți „să urmărească cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul” (Romani 14:17, 19).

În cele din urmă, înălțăm rugăciunile noastre către Dumnezeu pentru domnul Floyd, familia sa și pentru acele comunități care se confruntă cu temeri, tristețe și disperare, deoarece au văzut distrugerea vieții și a proprietății”.

Traducere și interpretare Lăcașuri Ortodoxe, iunie 2020

Facerea (Geneza), 1: 26-27

“Şi a zis Dumnezeu: “Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul! Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.”

Cartea înţelepciunii lui Solomon 1, 14:

“El a zidit toate lucrurile spre viaţă şi făpturile lumii sunt izbăvitoare; întru ele nu este sămânţă de pieire şi moartea n-are putere asupra pământului.”

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 3, 28:

“Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus.”

Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 14, 17-19:

“Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Iar cel ce slujeşte lui Hristos, în aceasta este plăcut lui Dumnezeu şi cinstit de oameni. Drept aceea să urmărim cele ale păcii şi cele ale zidirii unuia de către altul.”

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.