Cuvânt către preoți (drept la replică la știrile zilei)

Preotule, să nu te deprinzi cu înșelăciunea, pe unul a-l înălța, iar pe altul a-l pogorâ. Nici să cinstești pe cel bogat, ca să te pună să stai mai sus, nici să treci cu vederea pe cel sărac, care nu are de unde să-ți dea daruri, ci la fel să-i socotești pe ei…

Iar clevetirile să nu le primești și pe oameni să nu-i judeci numai din auzire. Că mulți, din invidie, cu nedreptate clevetesc. Sau, de-l vei afla, cu multă căutare, pe acela ce a greșit, să nu-l mustri, nici să-l vădești pe el înaintea tuturor.

Dreptul la replică la știrile zilei…

Deci, dator este preotul să fie foarte blând și să ia aminte de turmă și, cu multă băgare de seamă, să se îngrijească de mântuirea ei. Iar de va afla pe vreun om greșit, să nu-l izgonească pe el îndată din biserică, ca să nu-l răpească satana și să-l tragă la sine. Căci, dacă se va despărți el, fără de socotință, de preot, și de-l va răpi satana, apoi nu se va mai depărta de la el niciodată.

Drept aceea, nu se cade preotului a despărți sau a blestema pe cineva!

Lăcașuri Ortodoxe, în replică la știrile de azi...

Fie că mai convine sau nu, avem toate răspunsurile de la Dumnezeu, la Sfinții noștri Părinți!

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.