CCSIDSUVT. Scurt istoric

Centrul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare „Dumitru Stăniloae” al Universităţii „Valahia” din Târgovişte (CCSIDSUVT) a luat naştere printr-o Hotărâre a Senatului Universităţii „Valahia” din Târgovişte în decursul anului 2010. Această instituţie de cercetare îşi propune să deruleze proiecte care să pună în valoare elemente fundamentale de cultură şi spiritualitate ale poporului român din perspectivă naţională şi europeană.

Dintre activităţile ştiinţifice (conferinţe şi simpozioane naţionale, lansări de carte), pe care le-a organizat în decursul celor aproape trei ani, pot fi menţionate următoarele: Distrugerea elitelor naţionale în fostele ţări comuniste (Constanţa, Joi, 13 Mai 2010), Masacrele de la Katyn (Târgovişte, Joi, 20 Mai 2010), Mănăstirea Văcăreşti. Centru de Cultură şi Spiritualitate pentru Europa de Sud-Est (Bucureşti, Luni, 14 Martie 2010), 130 de ani de la declararea Regatului României şi a Unirii României cu Ţara Mamă. 10 Mai 1881 – 10 Mai 2011 (Târgovişte, Luni, 9 Mai 2011), Dimitrie Cantemir – savant de dimensiune europeană. 300 de ani de la plecarea din domnie (Târgovişte, Joi, 10 Noiembrie 2011; Bucureşti, Marţi, 22 Noiembrie 2011; Constanţa, Marţi, 29 Noiembrie 2011), Părintele Dumitru Stăniloae – un urmaş vrednic al patristicii clasice. Bio-bibliografie (lansare de carte în limba neogreacă şi rusă; Bucureşti, Marţi, 15 Noiembrie 2011). Din CCSIDSUVT fac parte ca membri permanenţi, în conformitate cu criteriile academice ale CNCSIS: Gheorghe F. Anghelescu, Radu Ştefan Vergatti, Ştefania Zlate, Gheorghe Ion Bunescu, Tomiţă Ciulei, Carmen Diaconescu, Luminiţa Drăghicescu, Agnes Terezia Erich, Heliana Munteanu, Cristian Vasile Petcu, Ileana Tănase, Ioana Stăncescu, Mariana Vârlan etc.

Bucureşti, 15 Februarie 2012

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.