publicat în: Arhivă

PLAN DE ACTIUNI CCSIDSUVT 2010-2011

PLAN DE ACŢIUNI (OBIECTIVE GENERALE)
ALE CENTRULUI DE CERCETǍRI ŞTIINŢIFICE INTERDISCIPLINARE “DUMITRU STǍNILOAE” AL UNIVERSITǍŢII “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE (CCSIDSUVT) *
PE ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

redactarea unui statut de funcţionare şi organizare al CCSIDSUVT;

– întocmirea dosarului de activitate ştiinţifică şi didactică de fiecare membru al CCSIDSUVT
(conform punctajului CNCSIS);

prezentarea unui plan de cercetare individual (de fiecare membru) şi colectiv al CCSIDSUVT **;

fixarea temelor de cercetare (Ştiinţe Umaniste şi Teologie: teologie, filosofie, limbă şi literatură, istorie, studii culturale, limbi moderne aplicate);

organizarea unui spaţiu de învăţământ al UVT adecvat pentru buna funcţionalitate a CCSIDSUVT;

realizarea unui site al CCSIDSUVT pentru promovarea acestuia în ţară şi străinătate;

publicarea unei reviste a CCSIDSUVT (anuală sau dacă este posibil, în perspectivă, semestrială) şi acreditarea acesteia de CNCSIS;

organizarea unui simpozion internaţional (anual) de CCSIDSUVT şi publicarea comunicărilor într-un volum indexat ISI (inclusiv în revista acestuia);

organizarea unui simpozion naţional (anual) de CCSIDSUVT şi publicarea comunicărilor în revista acestuia;

oganizarea unor conferinţe (comunicări) ştiinţifice de CCSIDSUVT şi publicarea acestora în revista acestuia; ***

încheierea de CCSIDSUVT a unor parteneriate cu centre de cercetare ştiinţifică universitară din România şi străinătate (ţări componente ale Uniunii Europeane şi nu numai, Statele Unite ale Americii, Israel, Canada, Australia şi Noua Zeelandă);

realizarea de CCSIDSUVT a unor proiecte de cercetare ştiinţifică cu sprijinul (inclusiv finanţarea) din partea unor instituţii/parteneri din ţara noastră (instituţii guvernamentale – METCS etc., instituţii universitare, ONG-uri etc.) şi străinătate (instituţii UE, instituţii universitare, ONG-uri etc.);

mediatizarea acţiunilor CCSIDSUVT la nivel local, naţional şi internaţional.

* demersurile pentru constituirea acestui centru de cercetari ştiinţifice interdisciplinare în cadrul academic al Universităţii “Valahia” din Târgovişte (pentru disciplinele ştiinţelor umaniste şi teologie, respectiv teologie, limbă şi literatură, istorie, filosofie, studii culturale, limbi moderne aplicate) au fost iniţiate în luna decembrie 2009, centrul începând să funcţioneze la nivel instituţional din luna aprilie 2011.

** la prezenta se ataşează tabelul cu persoanele care fac parte din CCSIDSUVT.

*** prima conferinţă (extraordinară) a CCSIDSUVT a avut tema “130 de ani de la declararea Regatului României şi a Unirii Dobrogei cu Ţara Mamă”, Centrul Internaţional de Conferinţe al UVT – Corpul K, Târgovişte, 9 Mai 2011, activitate la care au participat: Prinţul Radu de România, Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, Prof.Univ.Dr. Radu Ştefan Vergatii, Prof.Univ.Dr. Adina Berciu, Prof.Dr. Ion Constantin.

Bucureşti, Târgovişte, 21 Mai 2011 Director CCSIDSUVT, Prof.Univ.Dr. Gheorghe F. Anghelescu