publicat în: Arhivă

Resfintirea Bisericii Mologesti – Lalosu

Resfintirea Bisericii Parohiale Mologesti-Lalosu In ziua de 10 noiembrie 2012, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul credincioşilor din parohia Mologeşti, comuna Laloşu, judeţul Vâlcea. Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a resfinţit şi biserica parohială din localitate, după ce lucrările de consolidare, renovare şi înfrumuseţare au fost finalizate.

Sute de credincioşi au venit în comuna Laloşu, pentru a participa la slujba de resfinţire a bisericii cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din parohia Mologeşti. Evenimentul a început de sâmbătă seara cu slujba Vecerniei. Slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de către Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

După slujba de sfinţire a bisericii, părintele ierarh a rostit un cuvânt de învăţătură în care a arătat importanţa spirituală şi simbolistica slujbei de tânosire a unui locaş de cult.

„Am săvârşit slujba de resfinţire a bisericii cu hramul „Cuvioasa Parascheva”, lucrare a harului Duhului Sfânt, pe care o cerem de fiecare dată când dorim să ne înnoim fiinţa noastă umană, dar şi când dorim să înnoim şi să sfinţim casa lui Dumnezeu, care este sfânta biserică, locaş de cult. Mai întâi se sfinţeşte partea de dinafară, pentru că se delimitează locul sacru de restul lumii. Este un loc consacrat lui Dumnezeu, de aceea slujba de sfinţire sau resfinţire a unei biserici începe din afara locaşului sfânt, prin citirea unor fragmente din Vechiul Testament cât şi a Evangheliei, prin care se cunoaşte faptul că locaşul care se sfinţeşte este casa lui Dumnezeu în care îl chemăm să asculte rugăciunile noastre, să asculte glasul nostru, atât ziua cât şi noaptea…”, a spus Preasfinţia Sa.

În cuvântul de învăţătură, rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Ierarh a explicat sensurile duhovniceşti desprinse din cele două pericope evanghelice.

„…Sfântul Evanghelist Ioan ne prezintă învăţătura Mântuitorul Iisus Hristos, care ne arată cum să trăim adevărata viaţă în Hristos: „…cel ce vine la Mine, nu va mai umbla în întuneric, cel ce crede în Mine, nu va mai muri, ci va avea viaţă veşnică, se va muta din moarte la viaţă!…”, adică din moartea acestei lumi, la viaţa veşnică, adică la Domnul Hristos, Care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Dacă am înţelege aceste învăţături şi le-am trăi, cu adevărat am dobândi împărăţia cerurilor… Ziua de astăzi trebuie să fie pentru noi ca o zi în care am reînviat, am renăscut, pentru că Biserica Mântuitorului Hristos, lucrează pentru fiecare dintre noi, pentru bucurie, pentru înveşnicire, pentru luminare şi pentru dobândirea Împărăţiei lui Dumnezeu.”, a conchis Preasfinţitul Episcop-vicar Emilian.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele diacon Cornel Gheorghe Chiriţă, absolvent al Facultăţii de Teologie din Craiova a fost hirotonit preot pentru biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” din parohia Diculeşti, protopopiatul Drăgăşani, judeţul Vâlcea.

La final, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul l-a felicitat pe părintele paroh Ionel Goanţă, pentru activitatea pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească din parohie, oferindu-i şi „Diploma de Recunoştinţă „Sf. Cuv. Parascheva”” la împlinirea a 33 de ani de activitate sacerdotală. Deasemenea, mai multe familii care au contribuit substanţial la lucrările de restaurare şi înfrumuseţare ale bisericii au primit din partea Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului „Diploma de onoare „Sf. Cuv. Parascheva””.

La acest important eveniment din viaţa parohiei Mologeşti au mai luat parte Părintele Iulian Mădălin Buşagă, Protoiereu de Drăgăşani, preoţi şi numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi.

Biserica „Cuvioasa Parascheva” din parohia Mologeşti a fost construită din zid în anul 1823 de către Kir Popa Preda Dobriceanu şi protopopul Ştefan, pe temelia altei biserici din lemn temeluită la anul 1800. În anul 1825 a fost târnosită şi i s-a adăugat şi al doilea hram „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”.

După cutremurul din anul 1842, biserica a suferit grave avarii, fiind necesară reconstruirea ei din temelie în forma actuală, în anul 1859, de către Ioan Dobriceanu şi Protopopul Constantin Dobriceanu, pictura fiind executată de către zugravul Costache Petrescu din Craiova, biserica primind un nou hram „Sfântul Ioan Botezătorul”, hramul principal rămânând însă „Cuvioasa Parascheva”.
Între anii 1968 şi 1972 au loc ample lucrări de consolidare, renovare, învelire cu tablă galvanizată, electrificare şi renovare a picturii murale, la iniţiativa şi stăruinţa preotului Alexandru Marinescu, iar la 7 mai 1972, s-a resfinţit de către PS Iosif Gafton, Episcopul Râmnicului şi Argeşului.

În timpul păstoririi preotului paroh Ionel Goanţă, fiu al satului, cu binecuvântarea ÎPS Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, atât biserica, cât şi anexele au cunoscut o nouă etapă de consolidare, restaurare şi înfrumuseţare.

– pentru Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe: contributor Arhidiacon Ioan Liviu Găman