publicat în: Arhivă

PS Părinte Emilian Lovişteanul, la Schitul Cornet

Liturghie Arhiereasca la Schitul Cornet 2012 Schitul Cornetu cu hramul ”Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” este amplasat pe şoseaua Rm.Vâlcea–Sibiu, la cca. 50 km nord de Rm. Vâlcea, în satul Călineşti, oraş Brezoi, la 2 km de gara Cornet, pe linia ferată Rm.Vâlcea–Sibiu.

A fost ctitorit de vornicul Mareş Băjescu şi soţia sa Maria, în anul 1666. Altarul a fost pictat în 1741. În 1808 a fost distrus de un incendiu, fiind refăcut şi zugrăvit în 1835. În anul 1898 s-a construit calea ferată şi tunelul care trece pe sub porţile din faţa bisericii, fiind necesară demolarea chiliilor. Din vechile clădiri a rămas numai un foişor, zidurile şi turnul de apărare de la nord şi est de biserică. Cupola şi o parte din altar au fost dărâmate în 1916-1918 şi refăcute între anii 1923-1925. Ultima restaurare a acestui monument istoric s-a făcut în anul 1960 de către Direcţia Monumentelor Istorice. Pictura este lucrată în frescă, altarul fiind pictat în 1761 de pictorii Radu, Mihail şi Iordache, iar naosul şi pronaosul in 1835 de stareţul Irinarh.

Biserica este înaltă, cu ziduri foarte groase din piatră. Interiorul este compartimentat în altar, naos şi pronaos; are două turle, una pe naos şi a doua pe pronaos. Zidurile exterioare au alternanţă de tencuială şi cărămidă aparentă. De jur împrejur se află un brâu înflorat prin vopsele.

În prezent schitul se află în administraţia Mănăstirii Cozia, şi prin grija părintelui Arhimandrit Vartolomeu Androni, Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Râmnicului, chinovia a primit o nouă înfăţişare prin lucrările de restaurare şi reînoire aduse atât bisericii cât şi arhondaricului şi noii trapeze.

În Duminica a IX-a după Rusalii, a Înainteprăznuirii Schimbării la Faţă a Domnului, astăzi, 5 august, când creştinii ortodocşi îl cinstesc şi pe Sfântul Cuvios Ioan Iacov de la Neamţ, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la Schitul Cornet, din satul Călineşti, judeţul Vâlcea.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a explicat pericopa evanghelică şi a elogiat viaţa şi nevoinţa Sfântului Cuvios Ioan Iacov de la Neamţ în pustiul Hozevei: „Este o legătură duhovnicească şi actuală între Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie şi sărbătoarea Sfâtului Ioan Iacov Hozevitul de la Neamţ, pentru că aşa cum Mântuitorul Hristos, după cum am văzut, s-a retras în singurătate, în pustie în munte pentru a se ruga, după ce a săvârşit înmulţirea pâinilor şi a peştilor, neaşteptând laudă de la oameni, la fel şi Sf Ioan Iacov s-a retrasmai întâi în pustia Iudeii din Ţara Sfântă, în Valea Iordanului, şi apoi în pustia Hozevei, pentru a se ruga lui Dumnezeu şi a se dedica Bisericii, pentru a dobândi mântuirea, învăţând de la Domnul Hristos că viaţa pământească, dacă este plină de rugăciune şi dacă suntem în comuniune permanentă cu Dumnezeu, în Biserica Lui, nu suntem singuri, ci suntem împreună cu El şi cu sfinţii Săi, şi numai aşa putem dobândi viaţa veşnică…” , a spus Preasfinţia Sa.

Răspunsurile la strană au fost oferite de către un grup de părinţi de la Mănăstirea Turnu.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită o slujbă de pomenire a ctitorilor, binefăcătorilor şi ostenitorilor acestui sfânt aşezământ.

La eveniment au mai fost prezenţi, numeroşi pelerini din eparhie, dar şi din ţară.

Contributor Lacasuri Ortodoxe: Arhidiacon Ioan Liviu Găman