publicat în: Arhivă

Hramul Parohiei Ramesti din orasul Horezu – 2012

Hramul Sf Arhangheli la Ramesti 2012În ziua pomenirii minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose, 6 septembrie 2012, Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului, a participat la Sfânta Liturghie oficiată de către un sobor de preoţi şi diaconi la Biserica „Sfinţii Arhangheli” din Parohia Râmeşti, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, care şi-a serbat unul dintre hramuri.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Gherasim a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat rolul îngerilor în viaţa oamenilor. „… Fiecare dintre noi are un înger păzitor, fiecare popor are un înger al său, pe care Dumnezeul i-a rânduit ca să ocrotească şi să poarte de grijă creaţiei Sale. Cei mai cunoscuţi dintre îngeri sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil; Mihail, Arhistrategul Vechiului Testament şi Gavriil, trimisul lui Dumnezeu în Noul Testament, toate rânduite spre a noastră mântuire. Această biserică a fost construită în cinstea Arhanghelului Mihail de către Sfântul voievod Martir Constantin Brâncoveanu, tocmai pentru că el a adus slavă şi cinste lui Dumnezeu care l-a ajutat să-i biruiască pe turci şi să ocrotească poporul şi Biserica Ortodoxă….”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte.

La final, Înaltpreasfinţia Sa la felicitat pe părintele paroh Constantin Dumitrescu pentru împlinirea a 25 de ani de activitate şi misiune preoţească, binecuvântându-l cu întreaga familie şi urându-i în continuare mulţi ani sănătoşi şi lucrare rodnică în „ogorul” Domnului Hristos. Deasemenea, părintele Constantin i-a mulţumit Chiriarhului pentru binecuvântarea adusă credincioşilor parohiei Râmeşti prin această vizită pastoral-misionară.

La eveniment au luat parte preoţi şi credincioşi din oraşul Horezu şi din parohiile învecinate.

Scurt Istoric
Biserica cu hramul „Sf. Îngeri Mihail şi Gavriil" se află în cătunul Romanii de Jos, pe stânga drumului, înainte să apuce panta ce urcă la Mănăstirea Hurezi. În anul 1700 este clădit de către Ioan Arhimandritul, apoi reparat şi zugrăvit în anul 1757, prin grija egumenului Dionisie Bălăcescu şi fraţii săi. Schitul, cu totul deosebit de celelalte ca plan şi decoraţie, a fost construit pentru robii mănăstirii, a servit şi serveşte ca biserică de mir pentru satul Romanii de Jos şi mahalaua Ţigănia, în prezent fiind păstorit de părintele Constantin Dumitrescu.

Minunea Sfântului Arhanghel Mihail în Colose
„Când a trecut prin Frigia ca să propovăduiască Evanghelia, Sfântul Apostol Ioan a proorocit o apropiată vizită providenţială a prinţului arhanghelilor, Mihail, în locul numit Heretopa. Şi într-adevăr, la puţin timp, în acel loc în mod minunat a izbucnit din pământ un izvor vindecător de toată boala. Unul din mulţii credincioşi care s-au perindat pe la acest izvor, a cărui fiică s-a vindecat prin această apă, a contruit pe acel loc, în semn de recunoştiinţă, o mică biserică închinată Arhanghelului Mihail.

Nouăzeci de ani mai târziu, în această biserică s-a aşezat, spre a practica asceza şi a servi la altar, un tânăr numit Arhip, originar din Hierapolis. Pentru zelul şi dragostea acestui tânăr atlet al lui Hristos, Dumnezeu i-a dat harul de a face minuni şi vindecări. Dar nişte elini, aprinşi de mânie şi invidie din pricina minunilor preamărite ce se făceau în biserica Arhistrategului Mihail, au vrut să abată râul care curgea în apropiere asupra Bisericii, că să înece şi Biserica şi pe Arhip. Dar dumnezeiescul Arhistrateg, însuşi arătându-se şi poruncind lui Arhip să se îmbărbăteze, a lovit cu un toiag în piatră şi a făcut cale apei printr-însa, şi de atunci până în ziua de astăzi se vede cum acolo este înghiţită apa şi se mistuieşte.” (Sinaxar)

Arhidiacon Ioan Liviu Găman