publicat în: Arhivă

Resfintirea Bisericii Sfintii Arhangheli – Draganu

Resfintirea Bisericii Sfintii Arhangheli - Draganu slideÎn Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, in data de 16 septembrie 2012, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul credincioşilor din parohia Drăganu, localitatea Valea Mare, judeţul Vâlcea. Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a târnosit şi biserica filială din localitate, după ce lucrările de consolidare şi restaurare a picturii au fost finalizate.

Sute de credincioşi au venit astăzi în comuna Valea Mare, pentru a participa la slujba de resfinţire a bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din parohia Drăganu. Evenimentul a început de sâmbătă seara cu slujba Vecerniei. Astăzi, slujba de resfinţire şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de către Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţia Sa a explicat sensurile duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică, arătând că numai prin asumarea benevolă a Crucii duhovniceşti de către fiecare credincios, în contextul libertăţii dumnezeieşti oferite de Domnul Hristos, putem căpăta viaţa veşnică. „Crucea aceasta a vieţii de care vorbeşte Mântuitorul Hristos se poară în diferite chipuri şi feluri, pentru că în viaţa unei persoane este mai multă bucurie, iar în viaţa alteia este mai multă suferinţă. Crucea vieţii este de fapt una asumată aşa după cum este ea, pentru că Dumnezeu îngăduie, dar suferinţa şi necazul nu vin de la El, ci datorită faptelor noastre. Este important să înţelegem şi să ne întoarcem din vieţuirea egoistă, sau lipsită de sentiment, de voinţă şi de dărnicie, la ceea ce înseamnă viaţă întru Hristos. Dumnezeu nu vrea mai mult de la noi decât să căutăm Adevărul şi Viaţa, şi ascultând de el atunci vom fii fericiţi…”, a spus Părintele Episcop.

La final, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul l-a felicitat pe părintele paroh Ioan Ilina, pentru activitatea pastorală, misionară şi administrativă din parohie, şi pe enoriaşii parohiei pentru contribuţia la lucrările de restaurare şi înfrumuseţare a bisericii din localitate. „Părintele Ilina Ioan, preotul paroh al acestei parohii, împreună cu credincioşii din această comunitate îşi poartă Crucea cu multă responsabilitate şi demnitate, şi aceasta se vede prin bisericile frumoase înnoite şi restaurate pe care le au în această parohie, şi prin lucrarea pe care astăzi am săvârşit-o, aceea de sfinţire a picturii şi a lucrărilor de restaurare şi consolidare a bisericii cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Nu este o Cruce uşoară însă împreună cu ajutorul lui Dumnezeu şi al Sfinţilor Săi, şi cu osteneala celor care au sprijinit şi sprijină Biserica, vedem cum fiecare parohie înfloreşte şi fiecare comunitate se bucură de roadele lucrării împreună în Biserica slavei Mântuitorului Hristos.”, a conchis Preasfinţia Sa.

Deasemenea, la rândul său, părintele Ilina i-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Emilian pentru binecuvântarea adusă credincioşilor parohiei Drăganu prin această vizită pastoral-misionară.

La acest important eveniment din viaţa parohiei Drăganu au mai luat parte Părintele Iulian Mădălin Buşagă, Protoiereu de Drăgăşani, preoţi şi numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi.

Biserica „Sf. Voievozi” Mărgineni

Biserica „Sf. Voievozi” Mărgineni s-a ridicat din temelie cu binecuvântarea P.S. Ghenadie, Episcopul Râmnicului Noul Severin, cu cheltuiala obştii satului Mărgineni şi cu ajutorul altor locuitori din satele vecine. S-a sfinţit de P.S. Episcop Sofronie pe data de 3 decembrie 1913, constructor fiind M.I. Fârtat din comuna Măciuca, iar pictor fiind Ilie Dumitrescu din Costeşti, judeţul Vâlcea.

În anul 1957 s-a restaurat pictura, iar pe 1 noiembrie 1959, prin străduinţa Consiliului Parohial condus de preot Popa Dumitru s-a resfinţit de către P.S. Iosif, Episcopul Râmnicului şi Argeşului, pictura fiind refăcută de pictorul Gheorghe P. Marinescu.

Biserica a fost afectată de cutremurul din anul 1977, fiind reparată în anul 1981 şi reacoperită cu tablă zincată. În anul 1982 s-a restaurat pictura de către pictorul craiovean Dan Neamu cu cheltuiala enoriaşilor sub îndrumarea preotului Avram N. Dumitru, resfinţirea fiind făcută pe data de 14 noiembrie 1982.

În anul 1986, biserica a fost preluată de parohia Drăganu prin afiliere din ordinul Sfintei Episcopii şi al Departamentului Cultelor, preot fiind Ilina Ioan. În anul 2009 s-au executat lucrări de consolidare a temeliei, ridicându-se stâlpi de susţinere a clădirii. În anul 2010 s-a refăcut tocăria de la tindă şi biserică şi totodată s-a dalat exteriorul clădirii. În 2011 s-a restaurat pictura de către pictorul Chiriţă Ionel din Creţeni – Vâlcea, urmând să se renoveze exteriorul şi să se vopsească acoperişul, lucrările fiind executate sub îndrumarea preotului paroh Ilina Ioan, cu cheltuiala enoriaşilor.

În anul 2012 s-a vopsit tabla de pe acoperiş, s-a placat întraga clădire în exterior cu polistiren, executându-se lucrări de tencuire şi vopsire în alb a întregii clădiri. De asemenea, s-a ridicat o clopotniţă nouă şi s-a construit aleea pietonală până la stradă. Lucrările efectuate la aceasta biserica au fost realizate cu sprijinul enoriaşilor şi al Primăriei comunei Valea Mare, prin primarul Constantin Briceag.

Arhidiacon Ioan Liviu Găman