publicat în: Arhivă

Erezii şi Parareligie: Mesajul PF Daniel la Consfătuirea Panortodoxă – Tesalonic (15-17 oct.2012)

PF Parinte Patriarh Daniel Va prezentam, mai jos, mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, adresat participanţilor la cea de-a XXIV-a Consfătuire Panortodoxă a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor Mitropolii despre erezii şi parareligie, Tesalonic, 15-17 octombrie 2012, oferit de Centrul de presa al Patriarhiei Romane:

Responsabilitate eclesială şi misiune practică întru nădejdea mântuirii

Cu bucurie, adresăm salutul Nostru fratern Înaltpreasfinţitului Părinte Antim, Mitropolitul Tesalonicului, gazda acestei întruniri, şi tuturor participanţilor la cea de-a XXIV-a Consfătuire Panortodoxă a reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor Mitropolii despre erezii şi paraleligie, cu tema „Nădejdea Bisericii Ortodoxe în viaţa veacului ce va să fie şi rătăcirile ereziilor eshatologice”.

În acelaşi timp, adresăm felicitările noastre organizatorilor acestui eveniment, care abordează impactul ereziilor eshatologice şi parareligiilor, precum şi efectul acestora asupra societăţii contemporane, care se află într-o mare dificultate de a percepe prezenţa lui Dumnezeu şi de a înţelege necesitatea comuniunii cu El.

Înaintaşii noştri au avut conştiinţa responsabilităţii pentru păstrarea dreptei credinţe, ca bază a dobândirii mântuirii, adică a unirii omului cu Dumnezeu în eternitate, prin Biserică, deoarece, numai în Biserică poate fi trăită adevărata experienţă comunitară a existentei umane.

Societatea de astăzi este preponderent individualistă, narcisistă şi autosuficientă. Sufletul omului contemporan afectat de secularizare, prin respingerea tainei Bisericii, a început să fie asaltat de învăţăturile greşite ale unor secte şi erezii, dar şi de o religiozitate difuză sau sincretistă. Vidul spiritual este umplut, din nefericire, de o „parareligie”, ce imită religia, fără a face însă referire la Dumnezeu.

O înnoire spirituală profundă şi autentică este singurul răspuns credibil la criza spirituală pe care o trăim. Doar sfinţenia poate să se opună sau să răspundă acestor provocări. Este vorba de o schimbare dificilă, în noi înşine, în care trebuie să distingem între ceea ce este esenţial şi profund şi ceea ce este secundar şi superficial; între ceea ce este autentic şi ceea ce este artificial în viaţa noastră personală şi în viaţa comunităţilor noastre.

De aceea, prioritatea misionară a Bisericii, întru nădejdea mântuirii, trebuie să fie comunităţile noastre ortodoxe afectate de fenomenul migraţiei, de prozelitismul eterodox, precum şi de criza morală şi economică. Astfel, trebuie cultivate atât responsabilitatea eclesială a clerului, cât şi conştiinţa misionară a mirenilor, prin activităţi şi proiecte care să depăşească rutina şi formalismul şi să contribuie la dinamizarea vieţii comunităţilor. Radio-ul, televiziunea, cotidianul, internet-ul pot facilita comunicarea şi comuniunea eclesială la nivel naţional şi internaţional, astfel încât viaţa creştină adevărată să poată fi trăită ca într-o singură familie spirituală, chiar şi în societăţi secularizate, multiculturale, multietnice şi multireligioase.

Ne exprimăm speranţa că, în cadrul întrunirii de la Tesalonic, veţi găsi soluţii misionare care vor fi utile clericilor şi credincioşilor ortodocşi din toată lumea, şi ne rugăm Domnului Hristos, „Păstorul cel Bun” (Ioan 10, 11), să ne lumineze şi să ne întărească în apărarea dreptei credinţe a comuniunii fraterne.

Cu binecuvântare şi dragoste în Hristos, Domnul nostru,

† DANIEL
Patriarhul României