publicat în: Arhivă

“Îndrumător Pastoral” al Episcopiei Tulcei, pe anul 2012

Îndrumător Pastoral - Episcopia Tulcei 2012 Vineri 13 iulie 2012, la Biblioteca Județeană ,,Panait Cerna” din Tulcea a avut loc lansarea Îndrumătorului Pastoral al Episcopiei Tulcii pe anul 2012, 492 pag.
Începând cu primul număr al acestuia, în 2009, s-au stabilit cele 6 rubrici permanente:

– Cronica bisericească,

– Evenimente,

– Biserica în actualitate,

– Viața pastoral – misionară,

– Pagini de istorie și cultură,

– Tabel statistic,

care prezintă în articole de înaltă ținută științifică aspectele vieții religioase, spirituale și culturale din spațiul nord dobrogean și nu numai.

În acelaşi timp, Îndrumătorul Pastoral se doreşte a fi o carte cu orizont, motiv pentru care în cuprinsul ei rubrica Evenimente pune în circulaţie evenimente marcante din cadrul Eparhiei dar şi din lumea intercreştină.
Paginile cărții sunt deschise oricărui bun condeier și a fost concepută drept un spaţiu fructuos al întâlnirii dintre clerici şi mireni, un punct comun, convergent în misiunea culturală a Bisericii în lume.
La lansare au luat parte Preasfințitul Părinte Episcop Visarion, personalul administrativ al Centrului Eparhial, preoți, membri ai Asociației ,,Aegyssus” a Scriitorilor Tulceni, reprezentanți ai instituțiilor de cultură și ai autorităților locale din municipiul Tulcea, alți invitați.
Au luat cuvântul P.S. Părinte Visarion, prof. Mihai Marinache, dr. ing. Constantin Hogea, primarul municipiului Tulcea, dl. Mircea Marcel Petcu, președintele Asociației ,,Aegyssus” a Scriitorilor Tulceni, prof. Lelia Postolache, prot. Ispas Romeo Gabriel, Pc. Pr. Ioan Strat, istoricul Nicolae Rădulescu, d-na Ligia Dima din partea I.C.E.M. Tulcea și Pc. Pr. Felix Neculai, consilier cultural al Episcopiei Tulcii.
Manifestarea se înscrie în programul acțiunilor culturale programate a se desfășura în Episcopia Tulcii în anul 2012, Anul Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor.

Contributor Lacasuri Ortodoxe: Pr. Felix Neculai