Sfânta Liturghie Arhiereasca in Mănăstirea boierilor Buzesti si a Maricai Brancoveanu: Surpatele

Manastirea Surpatele Mănăstirea Surpatele, cu hramul „Sfânta Treime”, se află situată în comuna Frânceşti, satul Surpatele, judeţul Vâlcea, la 12 km de gara Băbeni şi la 3 km de mănăstirea ,,Dintr-un Lemn".

Biserica a fost înălţată de logofătul Tudor Drăgoescu şi fratele său Stanciu, feciorii lui Popa Frîncu, la începutul secolului al XVI-lea, refăcută de boierii Buzeşti şi reparată în secolul al XVII-lea. Între anii 1703-1706, biserica a fost reconstruită din zid de doamna Marica Brâncoveanu, fiind şi pictată. Mai târziu, în 1815 a fost reparată şi repictată de zugravul Gheorghe Gherontie din Hurezi.

Biserica este dotată cu o catapeteasmă frumos sculptată, ca şi uşile în stil brâncovenesc. Pe pereţi se găsesc pictate chipurile voievozilor care au ctitorit sfântul lăcaş şi un tablou mai rar întâlnit în iconografia bisericească, privind „împărţirea hainelor lui Iisus", executat de unul din cei doi zugravi, Andrei şi Iosif ieromonahul, care au pictat această biserică.

Între anii 1986-2005, prin eforturile Eparhiei Râmnicului, au fost executate lucrări de consolidare a bisericii şi restaurarea picturii – de către un colectiv coordonat de Silviu Petrescu. În prezent, s-a pus piatra de temelie a unui proiect îndrăzneţ de refacere a ansamblului monahal de la Surpatele, în stilul brâncovenesc, care a consacrat edificiul doamnei Marica Brîncoveanu, lucrările urmând a fi executate şi definitivate în perioada următoare.

În Biserica Sfintei Mănăstiri se află o Icoană a Maicii Domnului – făcătoare de minuni, ce a fost adusă şi adăpostită în mănăstire în anul 1950. Obştea mănăstirii, având evlavie la Maica Domnului şi văzând mulţimea minunilor săvârşite de această icoană care tămăduia de multe boli, a hotărât instituirea unui al doilea hram al mănăstirii închinat cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului – Smolenskaia, la data de prăznuire 12 iulie.

Mănăstirea Surpatele, din comuna Frânceşti, judeţul Vâlcea, ctitoria boierilor Buzeşti şi a doamnei Marica Brâncoveanu a primit in data de 1 aprilie 2012, vizita Preasfinţitului Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului. Cu acest prilej, distinsul ierarh a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, informeaza pentru serviciul de presa Lăcașuri Ortodoxe al Agentiei de stiri Lacasuri Ortodoxe, Arhidiacon Ioan Liviu Gaman.

În cuvântul de învăţătură rostit după Sfânta Evanghelie, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul a explicat pericopa evanghelică din această zi, îndemnându-i pe credincioşi să înmulţească rugăciunea către Dumnezeu în această perioadă de post, pentru curăţirea păcatelor şi dobândirea vieţii veşnice.

„Din Evanghelia Duminicii a V-a din Postul Mare învăţăm cu toţii să cerem la Dumnezeu dobândirea vieţii veşnice. Să fim de-a dreapta şi de-a stânga Lui, rânduieşte Domnul după cum voieşte, însă noi, trebuie să ne rugăm lui să fie salvate sufletele noastre şi să avem o viaţă bine plăcută aici pe pământ pentru a ne învrednici de viaţa veşnică din ceruri. O duminică în care suntem pregătiţi să parcurgem timpul rămas până la Sfânta Înviere, şi a-l însoţi pe Mântuitorul Hristos în patimile şi în suferinţele Lui, în Moartea pe Cruce, şi mai ales în Înviere, care este chezăşia sau arvuna tuturor ostenelilor noastre. ”, a subliniat părintele ierarh.

Preasfinţia Sa a prezentat apoi viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, sărbătorită astăzi, arătând ostenelile şi nevoinţa sa în pustietate pentru iertarea păcatelor şi mântuirea sufletului:

„Sfânta Maria Egipteanca este un model de pocăinţă. Cu toţii greşim, cu toţii păcătuim, însă este nevoie de întoarcere la Dumnezeu. Aceasta este frumuseţea vieţii creştine sau mai bine zis bunătatea lui Dumnezeu, că oricât ar greşi omul, Dumnezeu îl iartă, dacă acesta doreşte iertarea. Deci iubirea lui Dumnezeu este mare, iar noi trebuie să nu ne încredem în mod extrem în ea, ci să ne bucurăm de iubirea Lui pentru a primi iertarea păcatelor noastre”.

În încheiere, Preasfinţitul Emilian Lovişteanul a binecuvântat soborul de maici şi pe credincioşii prezenţi, mulţumind lui Dumnezeu pentru această deosebită şi sfântă zi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul coral al acestei sfinte mănăstiri.

La eveniment au mai fost prezenţi, Părintele Arhimandrit Vartolomeu Androni, Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Râmnicului şi numeroşi credincioşi din eparhie.

Mănăstirea Surpatele cu hramul „Sfânta Treime”, se află situată în comuna Frânceşti, satul Surpatele, judeţul Vâlcea, la 12 km de gara Băbeni şi la 3 km de mănăstirea ,,Dintr-un Lemn".

Biserica a fost înălţată de logofătul Tudor Drăgoescu şi fratele său Stanciu, feciorii lui Popa Frîncu, la începutul secolului al XVI-lea, refăcută de boierii Buzeşti şi reparată în secolul al XVII-lea. Între anii 1703-1706, biserica a fost reconstruită din zid de doamna Marica Brâncoveanu, fiind şi pictată. Mai târziu, în 1815 a fost reparată şi repictată de zugravul Gheorghe Gherontie din Hurezi.

Biserica este dotată cu o catapeteasmă frumos sculptată, ca şi uşile în stil brâncovenesc. Pe pereţi se găsesc pictate chipurile voievozilor care au ctitorit sfântul lăcaş şi un tablou mai rar întâlnit în iconografia bisericească, privind „împărţirea hainelor lui Iisus", executat de unul din cei doi zugravi, Andrei şi Iosif ieromonahul, care au pictat această biserică.

Între anii 1986-2005, prin eforturile Eparhiei Râmnicului, au fost executate lucrări de consolidare a bisericii şi restaurarea picturii – de către un colectiv coordonat de Silviu Petrescu. În prezent, s-a pus piatra de temelie a unui proiect îndrăzneţ de refacere a ansamblului monahal de la Surpatele, în stilul brâncovenesc, care a consacrat edificiul doamnei Marica Brîncoveanu, lucrările urmând a fi executate şi definitivate în perioada următoare.

În Biserica Sfintei Mănăstiri se află o Icoană a Maicii Domnului – făcătoare de minuni, ce a fost adusă şi adăpostită în mănăstire în anul 1950. Obştea mănăstirii, având evlavie la Maica Domnului şi văzând mulţimea minunilor săvârşite de această icoană care tămăduia de multe boli, a hotărât instituirea unui al doilea hram al mănăstirii închinat cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului – Smolenskaia, la data de prăznuire 12 iulie.

contributor: Arhidiacon Ioan Liviu Găman

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.