Patriarhia Română raspunde unei încercari de afiliere a Bisericii unei formaţiuni politice

Patriarhul Romaniei inconjurat de cei pe care ii slujesteÎn legătură cu insinuările domnului Adrian Pătruşcă referitoare la presupuse legături preferenţiale sau de culise ale Patriarhiei Române cu diferiţi oameni politici din editorialul intitulat Frunzăverde – culisele unei scuturări spectaculoase publicat în cotidianul Evenimentul Zilei din ziua de 29 martie 2012, reamintim:

Neutră din punct de vedere politic, dar nu indiferentă faţă de problemele societăţii româneşti, Patriarhia Română nu se amestecă în viaţa internă a partidelor şi în confruntări politice partizane, aşa cum nu doreşte nici o imixtiune politică în problemele sale interne, ci promovează relaţii transparente în interesul Bisericii şi binelui comun al societăţii româneşti.

Ca atare, Patriarhia Română respinge încercarea domnului Adrian Pătruşcă de a asocia imaginea Bisericii Ortodoxe Române şi a slujitorilor ei cu reprezentanţi ai clasei politice prin insinuări tendenţioase, cu scopul de-a crea impresia că Biserica noastră ar fi părtinitoare sau partizană în relaţiile cu clasa politică românească.

Mai precizăm faptul că Patriarhia Română respectă opţiunea credincioşilor ortodocşi de a adera la formaţiuni politice pe care le aleg în mod liber. De asemenea, Patriarhia Română respectă rezultatul alegerilor democratice şi cooperează cu instituţiile Statului, indiferent de partidele politice aflate la guvernare, fără însă a ignora contribuţia pozitivă pe care o pot aduce la viaţa societăţii româneşti partidele care nu se află la guvernare.

Totodată, Biserica este recunoscătoare tuturor persoanelor, indiferent de opţiunea lor politică trecută sau prezentă, care o ajută în împlinirea misiunii ei în societate: proclamarea Evangheliei iubirii lui Hristos pentru lume, promovarea vieţii liturgice şi pastorale, conservarea şi întreţinerea lăcaşurilor de cult, construirea de noi biserici, organizarea şi susţinerea activităţilor culturale şi social-filantropice, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din jurul graniţelor ţării şi din Diaspora, relaţiile cu alte culte din România, relaţiile interortodoxe, intercreştine şi interreligioase pe plan internaţional, având convingerea că astfel contribuie la viaţa spirituală şi socială a poporului român şi sprijină cultivarea demnităţii lui.

Această atitudine de respect şi recunoştinţă se vede mai ales atunci când se sfinţeşte o biserică, întrucât ierarhii şi clerul Bisericii Ortodoxe Române arată respect şi recunoştinţă faţă de ctitori şi binefăcători, indiferent de apartenenţa lor la un partid politic sau de funcţia lor administrativă din trecut şi prezent. Iar această recunoştinţă nu înseamnă numaidecât preferinţă pentru unul sau altul dintre partidele politice aflate la putere sau în opoziţie.

În lumina celor menţionate mai sus, considerăm că orice încercare de a afilia Biserica unei formaţiuni politice sau de a o pune în opoziţie cu un partid politic este artificială, injustă şi lipsită de credibilitate.

Atitudinea statornică de neutralitate politică a Bisericii Ortodoxe Române, dar nu de indiferenţă misionară şi socială a acesteia, este cu atât mai necesară cu cât în societatea românească de astăzi doctrinele diferitelor formaţiuni politice şi alianţele dintre acestea sunt într-o permanentă schimbare.

În concluzie, putem afirma că nu doar unii, ci toţi oamenii politici creştini ortodocşi sunt fiii Bisericii, indiferent de opţiunile lor politice, deoarece atitudinea Bisericii în această privinţă este una pastorală, iar nu una politică! – informeaza Centrul de presa al Patriarhiei Romane.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.