publicat în: Arhivă

Liturghie Arhierească la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Râmnicu Vâlcea, februarie 2012

Prima menţiune documentară a bisericii, aşa cum reiese din pisanie, cu Hramul „Sfântul Gheorghe” din Rm Vâlcea datează din anul 1636. Începuturile bisericii se plasează însă spre sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, fiind strâns legată de ascensiunea marii familii boiereşti a Rudenilor, informeaza pentru Serviciul de presa LONews al Agentiei de stiri Lacasuri Ortodoxe contributor Arhidiacon Ioan Liviu Gaman.

În anul 1681 biserica este rezidită cu strădania preotului Vlad şi cu sprijinul mitropolitului Ungrovlahiei, Teodosie(1688-1708), fapt pe care-l aflăm din pisania pusă la intrarea în biserică pe la anul 1737, în urma unei noi refaceri a bisericii afectată de un incendiu care a mistuit Râmnicul în timpul războiului turco-austriac dintre anii 1736-1738.

Refacerea se datoreazã unui nepot al mitropolitului Teodosie, un anume ieromonah Mihail stareţul Coziei, împreună cu un anume moş Ion şi Radu. Tot acum au fost construite şi chilii din cărămidă pentru preoţii sfântului locaş, chilii ce au dăinuit până la prefacerea lor în acuala casă parohială construită de preotul Ioan Marina, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în perioada 1948-1977.

În forma actuală biserica datează din perioada anilor 1859-1860 prin strădania preotului Nicolae Simionescu, cel care a reclădit din temelie biserica dându-i o formă nouă şi mai mare cu sprijinul a numeroşi credincioşi, trecuţi în Cartea de Aur a Bisericii.
A fost sfinţită de sfântul Calinic de la Cernica, Episcop al Râmnicului în acea perioadă, la 18 decembrie 1860. În aceşti ani, Biserica a fost vizitată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care a rostit în faţa acesteia un cuvânt adresat râmnicenilor în dorinţa de a consolida Unirea de la 24 ianuarie 1859 şi de a întări speranţele pe care întreaga naţiune le întrezărea în aceste momente fundamentale pentru devenirea neamului.
O serie de îmbunătăţiri s-au realizat în timpul păstoririi Pr. Ioan Marina (1933-1945), amintind aici, ridicarea casei parohiale, deschiderea unei cantine şcolare sau a unei biblioteci publice. Alte îmbunătăţiri şi reparaţii s-au realizat în perioada pătoririi pr. Vasile Bălănescu (1947-2002), amintind aici, aducerea vechii catapetesme a mitropoliei din Târgovişte, refacerea pronaosului, a pisaniei şi a frontonului din piatră de Albeşti şi refacerea picturii.
În ultimi ani s-au adus o serie de îmbunătăţiri sfântului locaş, dacă amintim aici schimbarea învelitorii cu tablă de cupru, refacerea lumânărarului, pictat şi pe exterior (2007-2010).

În Duminica a XXXIV-a după Rusalii, in data de 12 februarie 2012, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului,Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi a oficiat Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Gheorghe”din municipiul Râmnicu Vâlcea.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a hirotonit întru diacon pe tânărul David Dorin Cârstea, absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Craiova, pe seama Parohiei Poienari, comuna Ghioroiu, Protopopiatul Drăgășani, județul Vâlcea.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Gherasim a ținut un cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit pericopa evanghelică în care a fost prezentată Pilda fiului risipitor, una dintre cele mai frumoase, mai pline de sens şi de înţeles pilde, menită să ne arate chipul adevăratei pocăinţe.

La rândul său, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul a ținut un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanţa întoarcerii spre Dumnezeu, prin căință, despre bucuria divină și a comunității creștinilor când omul păcătos se întoarce la Dumnezeu. „Pilda Fiului Risipitor este plină de învăţături duhovniceşti pentru noi şi anume faptul că tatăl celor doi fii este Dumnezeu Tatăl, Izvorâtorul Vieţii noastre, iar fii suntem şi noi cei care avem atitudini diferite faţă de Dumnezeu. Să căutăm să fim ascultători ca fiul cel mare şi împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu şi să nu fim ca şi fiul cel mic risipitori şi să ne înstrăinăm faţă de Dumnezeu, şi să căutăm permanent să trăim împreună cu Dumnezeu şi cu semenii noștri. Avem în Biserică Taina Pocăinţei sau Taina Spovedaniei pentru că prin ea primim de la Dumnezeu haina cea bună, haina luminoasă aşa cum am primit-o la Botez. Iar ca răsplată a acestei întoarceri la Dumnezeu din păcatele noastre vom primi inelul, adică harul reînfierii pentru a ne socotii fii ai lui Dumnezeu. Încălţămintea de care se pomeneşte în Sfânta Evanghelie de astăzi, să ne aducă aminte şi nouă că trebuie să urmăm pe căile lui Dumnezeu, pe drumul care duce la Împărăţia lui Dumnezeu”, a spus Preasfinția Sa.

După Sfânta Liturghie a fost săvârșit un parastas pentru vrednicul de pomenire Patriarhul Justinian, la 45 de ani de la trecerea sa la Domnul. Patriarhul Justinian a slujit ca preot de mir în această biserică vreme de 12 ani până a fost chemat la slujirea arhierească.

La final, Preasfințitul Părinte Emilian Lovişteanul i-a felicitat pe preoții slujitori pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată în cadrul parohiei, iar Părintele Vasile Simion, în numele preoților slujitori la biserica „Sfântul Gheorghe” şi a credincioşilor a mulţumit celor doi ierarhi pentru vizita şi binecuvântarea arhierească și a urat Preasfinţitului Părinte Emilian cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 40 de ani sănătate, bună sporire întru toate și păstorire aleasă și binecuvântată întru mulți ani.

La eveniment au luat parte numeroşi credincioşi din municipiul Râmnicu Vâlcea, mai informeaza Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe.

Arhidiacon Ioan Liviu Găman