publicat în: Arhivă

Slujba Arhiereasca in Ansamblul monahal de la Fedelesoiu / 2012

Sfanta Liturghie la Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Parohia Fedelesoiu Construirea Ansamblului monahal de la Fedeleșoiu, a fost începută pe data de 30 iulie 1673, la inițiativa mitropolitului Varlaam și a domnitorului Grigorie Ghica, în timpul celei de a doua domnii(1672-1674). După moartea sa, lucrările au fost continuate de mitropolitul Varlaam și doamna Maria, soția defunctului domnitor și au fost încheiate pe 10 august 1700, în timpul domniei Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

Între ctitorii mănăstirii sunt menționați și arhimandriții Ghenadie de Argeș și Ioan de Hurezi, reprezentați în naos, pe peretele de sud.

Ansamblul cuprinde: Biserica „Schimbarea la Faţă”(1673-1700); Casa Stăreţiei(1673, refăcută în 1836); Turnul clopotniţă (1702); Ruinele chiliilor de pe latura de vest, cuhnia şi trapeza de pe latura de nord-est a incintei(sf.sec. XVII-sec XIX).

Elementul principal al Ansamblului este Biserica având hramul „Schimbarea la Faţă”, ulterior adăugându-se și cel al Sf. Apostoli Petru și Pavel. A fost construită după modelul Mănăstirii Cozia (planul treflat, cu turla înălțată deasupra naosului) și împodobită cu pictură murală în stil brâncovenesc, realizată de zugravii Sima, Ranite, Ștefan și Gheorghe, reprezentanți ai școlii de pictură de la Mănăstirea Hurezi, fiind singura pictură din Oltenia care se păstrează integral.

Valoarea artistică a acestui monument este întregită de iconostasul brâncovenesc, sculptat în lemn de tei aurit și împodobit cu icoane pictate de ieromonahul Iosif. Se remarcă, deasemenea, portalul monumental de la intrarea în biserică, sculptat de pietrarul Atanasie din Jiblea și ancadramentele ferestrelor executate de meșterul Oprea, în anul 1686. Porticul de mici dimensiuni a fost adăugat în 1775 fiind, pictat de ierodiaconul Rafail Popa Dragomir din Făgețel și ucenicul Pătru .

Restaurări:
Între anii 1990 şi 1999 la iniţiativa preotului paroh Gheorghe Bănicioiu a fost restaurată Casa Domnească, un edificiu armonios cu pivnițe boltite, iar între 2009 şi 2010 au fost restaurate zidurile de incintă, cuhnia şi trapeza redându-se Ansamblului strălucirea de odinioară.

Biserica și ceea ce s-a restaurat sunt în deplină folosință în cadrul parohiei Fedeleșoiu, necesare vieții creștinești a tuturor credincioșilor, păstoriți de preotul paroh Gheorghe Bănicioiu și preot II, Dîngă Florian-Gavril .

În Duminica a XVII-a după Rusalii (a femeii cananeence), in data de 29 ianuarie 2012, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie la biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a fostului Schit Fedeleșoiu, ce astăzi deservește Parohia Fedeleşoiu, din Protopopiatul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul a rostit un cuvânt de învăţătură în cadrul căruia a tâlcuit pericopa evanghelică ce istorisește întâlnirea Mântuitorului cu femeia cananeancă, îndemnându-i pe credincioşi să înmulţească rugăciunea şi faptele de milostenie pentru dobândirea mântuirii.

În cuvântul său Preasfințitul Părinte Emilian Lovişteanul a reliefat virtuţile femeii samarinence: „Credinţa puternică, dragostea faţă de fiica ei, smerenia adâncă şi rugăciunea insistentă. Credinţa puternică pentru că a crezut că Mântuitorul Iisus Hristos poate să îi vindece fiica, ceea ce s-a şi întâmplat. Dragostea puternică pentru că era mamă și dragostea ei față de copil era nemărginită și aceasta a făcut-o să rabde și să insiste în cererea ei. Smerenia adâncă pentru că, chiar dacă Mântuitorul i-a spus că nu este trimis decât către „oile lui Israel” şi i-a spus că nu este vrednică de ceea ce poporul evreiesc spunea că Dumnezeu este Dumnezeul lui şi aceşti păgâni (samarinenii) erau consideraţi ca nişte câini, ea rabdă cu smerenie şi insistă relevând a patra virtute cu multă rugăciune … Din limbajul acestei femei Biserica şi-a împropriat limbajul creştinesc şi mai ales modul de a se ruga.”

Totodată Preasfinţitul Părinte evidenţiază şi un alt sens al acestei pericope evanghelice, subliniind paralelismul care există între relaţia mamă-fiică şi relaţia trup-suflet, făcând trimitere la Sfinţii Părinţi. „Părinţii Bisericii spun că mama aceasta cananeeancă reprezintă sufletul nostru care tinde spre Dumnezeu, iar fiica este trupul nostru care este chinuit de diverse patimi şi păcate şi se duce o luptă în fiinţa noastră, între mamă şi fiică, între suflet şi trup, pentru că sufletul doreşte totdeauna să fie luminat, să fie deasupra acestei lumi, să fie cu Dumnezeu, şi vedem cum trupul de multe ori ne trage în plăcerile acestea trecătoare. Trupul este cuprins de lăcomie, de zgârcenie, de invidie, de egoism şi de diverse alte păcate şi atunci sufletul nu reuşeşte totdeauna să biruie prin rugăciune şi credinţă puternică. De aceea trebuie să avem grijă şi de trup şi de suflet ca împreună să împlinească voia lui Dumnezeu”, a spus Preasfinţia Sa.

Pentru fructuoasa activitate pastorală şi misionară desfăşurată în cadrul parohiei Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul i-a conferit părintelui paroh Gheorghe Bănicioiu rangul onorific de „Iconom Stavrofor”, iar părintele a mulţumit pentru vizita şi binecuvântarea arhierească oferită slujitorilor şi credincioşilor parohiei Fedeleşoiu.

Răspunsurile la strană au fost date de către un grup de elevi de la Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

La eveniment au mai participat: părintele Nicolae Alin Gherghinoiu, protopop de Râmnicu Vâlcea, primarul comunei Dăeşti şi numeroşi credincioşi din parohie şi din împrejurimi.

– un articol de: contributor Arhidiacon Ioan Liviu Găman