publicat în: Arhivă

CONTRIBUTII: 20 de sfaturi, despre comportamentul in Biserica

1. Înainte de a merge la Sfânta Biserică, să fii împăcat cu toţi cu care te-ai certat.

2.Lasă şi tu din inimă şi iartă tuturor celor care ţi-au greşit.

3. Îmbracă-te într-o ţinută curată, dar modestă, ba chiar smerită, ştiind că nu mergi la teatru ci ca să te rogi lui Dumnezeu cu umilinţă şi cu lacrimi pentru iertarea păcatelor tale.

4. Sileşte-te să duci un dar, cât de mic: lumânări, tămâie curată şi un pomelnic pentru a fi pomeniti tu şi toţi ai casei tale la Sfânta Liturghie;

5. Sileşte-te, după putere, să fii la Sfânta Biserică mai înainte de a începe slujba, ca să ai timp să te închini în linişte la Sfintele Icoane şi să poţi da din vreme şi pomelnicul spre pomenire;

6. Dacă, din întâmplare, ai sosit după începerea slujbei, atunci stai liniştit la locul tău, ca să nu faci tulburare şi altora prin umblarea ta de colo până colo. Această sminteală este mai mare păcat decât binele ce vrei să-l faci. Pacea şi desăvârşita linişte sunt de absolută trebuinţă;

7. Stând în Biserică, nu privi în dreapta şi în stânga, căci aceasta te sustrage de la gândirea spre Dumnezeu;

8. Vorbirea în Biserică e un păcat foarte mare. Nici tu nu te rogi, şi ii împiedici şi pe alţii sa se roage. De aceea, starea ta în Biserică, în loc să-ţi fie spre folos şi spre iertare, se va face ţie spre osândă şi păcat;

9. Urmăreşte cu mintea tot ce se citeşte şi se cântă, şi repetă şi tu în minte rugăciunile, măcar cele mai însemnate;

10. Sileşte-te ca în timpul slujbei să nu te abaţi cu mintea la nimic pământesc, pentru ca măcar două ceasuri din săptămână să trăieşti şi tu în adevărata reculegere şi rugăciune;

11. Când te închini, fă Semnul Crucii complet şi cu luare aminte. Făcând semnul Sfintei Cruci în batjocură, înseamnă să batjocoreşti pe Stăpânul ei în numele căruia te închini. Mai de folos e să faci Cruce o dată cum se cuvine, decât să fluturi de mai multe ori cu mâna fără să ştii nici tu, nici alţii, ce voieşti să faci. Prin aceasta, vei stârni râsul celor care te văd, făcând sminteală altora, şi ţie îţi va fi spre păcat;

12. Ascultă cu luare aminte toată slujba, până la sfârşit. Numai aşa ţi-ai făcut datoria deplină către sufletul tău. După cum dai hrană îndestulată corpului tău toată săptămâna, dă şi sufletului tău măcar o dată să se sature de cuvântul lui Dumnezeu cel dătător de viaţă;

13. Sfânta Evanghelie, Apostolul, Cazania şi Predica ascultă-le cu luare aminte, în aşa fel încât să poţi spune şi tu altora despre folosul şi învăţătura ce ai luat din cuprinsul lor;

14. Când se împarte Sfânta Anaforă, închină-te şi pe la Sfintele Icoane cu toată credinţa şi smerenia cuvenită;

15. Când te închini la Sfintele Icoane, sărută Sfântul la picioare, sau cel mult mâinile, dar nu pe faţă;

16. Plecând de la Biserică, mergi acasă ferindu-te sa te abati pe la baruri sau locuri unde sunt discutii şi vorbe nefolositoare;

17. După ce stai la masă şi te odihneşti puţin, citeşte cărţi moral-religioase şi meditează, şi te roagă. Povăţuieşte pe toţi ai casei spre cele sufleteşti;

18. Dacă ai de unde, cercetează şi bucură pe cei săraci, prin milostenie, cu bani, cu bucate şi haine, din toate darurile ce ţi-a dat ţie Bunul Dumnezeu. Asemenea, şi cu cuvinte bune povăţuieşte pe cei neştiutori pe calea Domnului;

19. Dacă vei serba Duminicile şi Sărbătorile în acest fel, apoi vei avea pe Dumnezeu cu tine şi-ţi va ajuta şi te va binecuvânta în toate activităţile tale şi te va bucura în toată viaţa ta cu îndestulare, cu sănătate şi cu tot binele;

20. Dacă vei petrece viaţa ta aşa, creştineşte, la sfârşitul vieţii vei dobândi fericirea cea veşnică şi cerească deplina, pe care Dumnezeu a pregătit-o tuturor celor ce-L ascultă pe Dânsul.

Scopul vieţii tuturor creştinilor este mântuirea sufletului, şi dacă o vor dobândi, destul le va fi. În acest caz, viaţa aceasta va fi spre mărire şi fericire veşnică, si nu spre judecată şi osândă.
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă" (Matei 6,33)

Fii credincios lui Dumnezeu şi Bisericii Sale, cât vei trăi, şi vei avea în viaţa aceasta tot binele, iar în cealaltă, vei dobândi Comuniunea cu Dumnezeu.

– un articol, pentru Lacasuri Ortodoxe, de contributor: Ec. Alina Hulea