2 preoti incalca disciplina financiar-contabila. Episcopia Husilor vine cu lamuriri

PRECIZĂRI ALE EPISCOPIEI HUŞILOR ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCĂLCAREA DISCIPLINEI FINANCIAR-CONTABILE DE CĂTRE FOŞTII PREOŢI BOTEZ LUCIAN ŞI ŢURCANU DUMITRU:

BIROUL DE PRESĂ AL EPISCOPIEI HUŞILOR ne informează:

Referitor la acuzaţiile aduse în ultima perioadă Episcopiei Huşilor de către foştii preoţi Botez Lucian, fost paroh la Parohia Bozia, Protopopiatul Huşi şi Ţurcanu Dumitru, fost paroh la Parohia Sărăţeni, Protopopiatul Bârlad, Centrul Eparhial Huşi aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Botez Lucian şi Ţurcanu Dumitru nu au înţeles că în calitatea lor de conducători ai unor oficii parohiale au îndatorirea să respecte legislaţia civilă în vigoare şi Statutul de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române.

Cei doi foşti preoţi au preferat să ignore faptul că salariul unui preot se compune din contribuţia la salarizare de la bugetul de stat şi diferenţa din fondurile proprii ale parohiei, care provin din donaţiile la serviciile religioase şi vânzarea de lumânări şi obiecte bisericeşti etc. De asemenea, aceştia nu au înţeles că impozitul pe salariul integral şi CAS-urile aferente trebuie plătite din fondurile proprii ale parohiei, conform Legii contabilităţii nr. 82/1990 şi Legii salarizării unitare nr. 330/2009 şi a legilor 284 şi 285/2010.

În schimb, ei au solicitat în scris Centrului eparhial ca plăţile la bugetul de stat să fie achitate doar la contribuţia la salariu de la bugetul de stat, solicitare în contradicţie cu legislaţia civilă şi bisericească în vigoare. Protopopiatele de care au aparţinut cei doi nu au dat curs acestei solicitări şi au efectuat constant plata asigurărilor sociale aferente salariilor de bază ale celor doi foşti preoţi, doar din fondurile pe care le aveau la dispoziţie. Dacă s-ar fi procedat cum ar fi dorit cei doi preoţi, s-ar fi încălcat prevederile legale care specifică că trebuie făcută plata impozitului şi a asigurărilor sociale şi la diferenţa de salariu din fondurile proprii ale parohiei.

Fostul preot Botez Lucian, încadrat în postul de preot paroh la parohia Bozia din anul 2003, a avut un salariu de bază de 1526 lei la 1 ianuarie 2010, corespunzător unui preot cu studii superioare, grad definitiv, treapta profesională între 6-10 ani, cu o contribuţie la salarizare de la bugetul de stat de 680 de lei. Botez Lucian a refuzat să plătească impozitul pe salariu şi CAS-urile aferente din fondurile proprii ale parohiei. Întrucât Botez Lucian nu a mai dorit să semneze ştatele de plată aferente lunilor mai şi iunie 2011, fără a motiva legal refuzul său, contribuţia de la bugetul de stat la salariu i-a fost retrasă şi redistribuită către altă parohie din Episcopia Huşilor, deoarece există foarte multe parohii care nu beneficiază de acest sprijin la salarizare de la bugetul de stat.

Fostul preot Ţurcanu Dumitru, încadrat în postul de preot paroh la Parohia Sărăţeni din anul 2007, a beneficiat începând cu 1 ianuarie 2010 de un salariu de bază în sumă de 1526 lei, corespunzător unui preot cu studii superioare, grad definitiv, treapta profesională 6-10 ani, beneficiind de o contribuţie la salarizare de 784 de lei. Nici Ţurcanu Dumitru nu a plătit impozitul pe salariul integral şi CAS-urile aferente şi, mai mult, a solicitat Direcţiei de finanţe publice a judeţului Vaslui să nu mai plătească impozite şi CAS-uri, spre stupefacţia funcţionarilor publici.

Cei doi foşti preoţi, nemulţumiţi de explicaţiile oferite de protopopiat şi serviciul Contabilitate cu privire la salarizarea lor, au apelat la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Răspunsul primit a fost că demersurile lor sunt nefondate, iar serviciile de contabilitate ale protopopiatelor Episcopiei Huşilor operează legal plăţile la bugetul de stat al asigurărilor sociale pentru fiecare angajat. Nemulţumiţi de răspunsul primit, cei doi foşti preoţi au chemat în judecată civilă Protopopiatele Huşi şi Bârlad, respectiv Episcopia Huşilor. În acelaşi timp, s-au sustras controlului financiar intern, motiv pentru care au fost trimişi spre cercetare şi judecată Consistoriului eparhial Huşi.

Ca urmare a încălcărilor repetate şi grave ale Statutului de organizare şi funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, ei au fost avertizaţi în scris (Ţurcanu Dumitru în luna ianuarie 2011, iar Botez Lucian în luna iulie 2011) şi atenţionaţi că vor fi trimişi în judecata Consistoriului eparhial dacă nu probează acuzaţiile că sunt nedreptăţiţi de protopopiate cu privire la drepturile salariale. Menţionăm faptul că cei doi nu au semnalat niciodată în ultimii opt ani că sunt nedreptăţiţi în privinţa drepturilor salariale.

Deşi au fost citaţi în termen legal de către Consistoriul eparhial Huşi şi au semnat confirmarea de primire a citaţiei, nu s-au prezentat la şedinţa de judecată spre a susţine cauza, fiind judecaţi în lipsă.

Din nefericire, în Eparhia Huşilor există mai mulţi preoţi care, asemenea celor doi, au falsa impresie că Centrul eparhial trebuie să le ofere în momentul semnării ştatului de plată salariul integral, iar nu doar contribuţia de la bugetul de Stat. În plus, preoţii respectivi refuză să plătească CAS-urile şi impozitul pe salariu şi au convingerea personală că veniturile din parohie trebuie direcţionate doar spre buzunarul propriu, lucru care este în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi cu disciplina financiară bisericească.

Episcopia Huşilor regretă tulburarea provocată de cei doi foşti preoţi, care în cei opt ani de pastoraţie nu au înţeles că pe lângă drepturile conferite de legile civile şi bisericeşti, fiecare slujitor al Bisericii, are şi obligaţii economico-financiare conform legislaţiei în vigoare a statului român şi consideră măsurile luate îndreptăţite.

Centrul eparhial Huşi înţelege să respecte legislaţia în vigoare a statului român, fiind o instituţie care nu înregistrează debite la bugetul de stat şi are achitate lunar toate obligaţiile financiare pentru personalul clerical şi neclerical.

– redactare: Carmen-Ana/ ECONOMIST LONews

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.