publicat în: Arhivă

Program de sprijinire a initiativelor in domeniul antreprenoriatului social in Ramnic

Proiectul strategic “Economia socială – şanse reale pentru o viaţă mai bună!” este un proiect implementat de către Fundaţia “Inimă pentru Inimă” în parteneriat cu Arhiepiscopia Râmnicului, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Sibiului, Universitatea “Lucian Blaga” – Sibiu, Asociaţia Bambini in Romania-Italia, Comunita Nuova-Italia şi Consorzio Cooperative Solidarieta e Lavoro-Italia, informeaza Serviciul de presa LONews.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2011- decembrie 2013 şi urmăreşte dezvoltarea sectorului economiei sociale la nivelul Regiunilor Sud-Vest, Sud-Est şi Centru. Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului îl reprezintă dezvoltarea mecanismelor si instrumentelor de sprijin pentru structurile economiei sociale. În acest sens, a fost creată reţeaua Centrelor Regionale de Suport pentru Structurile Economiei Sociale, prin înfiinţarea a 3 centre regionale în cadrul Arhiepiscopiei Râmnicului, Arhiepiscopiei Tomisului şi Arhiepiscopiei Sibiului.

Reţeaua Centrelor Regionale de Suport pentru Structurile Economiei Sociale îşi propune promovarea conceptului de economie socială şi sprijinirea iniţiativelor în domeniul antreprenoriatului social din cele 3 regiuni în care se derulează proiectul, prin furnizarea serviciilor de informare, consiliere, asistenţă şi sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, precum şi organizarea de evenimente de informare şi promovare în comunităţi locale, în scopul promovării economiei sociale ca soluţie viabilă pentru dezvoltarea comunitară durabilă.

Centrele de Suport se adresează:
– persoanelor fizice care doresc să devină antreprenori sociali
– persoanelor juridice (ONG-uri, firme) care doresc să înfiinţeze structuri de economie socială (întreprinderi sociale, unităţi protejate)
– comunităţilor locale care doresc să se dezvolte durabil, sprijinind incluziunea socială a grupurilor defavorizate, prin economia socială.

Descrierea serviciilor oferite de Centrele de Suport:

a. Informarea publicului interesat cu privire la:
– oportunităţile de participare la evenimente de informare şi programe de formare profesională în domeniul economiei sociale;
– legislaţia românească în domeniul economiei sociale;
– oportunităţile oferite de economia socială;
– forme de organizare ale economiei sociale în ţara noastră;
– modalitatea de înfiinţare a unei structuri de economie socială;
– avantajele şi dezavantajele iniţierii unei afaceri sociale în România;
– modele de bună practică din România şi Italia;
– structurile funcţionale în sfera economiei sociale din regiune;
– resurse de documentare.

b. Consiliere, asistenţă şi sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale
– consilierea celor ce doresc să devină antreprenori sociali;
– asistenţă pentru autoevaluarea situaţiei actuale a organizaţiei/comunităţii care doreşte să iniţieze o afacere socială;
– asistenţă în efectuarea unui studiu de prefezabilitate pentru fiecare idee de afacere socială propusă;
– sprijin în planificarea afacerii şi identificarea unor posibile surse de cofinanţare, informeaza serviciul de presa LONews.

– articol realizat de contributor: Arhidiacon Ioan Liviu Găman