Biserica mai aproape de Oameni – o noua lucrare a Sanctitatii Sale Aram I

Această carte a fost publicată prin contribuţia generoasă a Fundaţiei Calouste Gulbenkian. Cartea pregăteşte terenul pentru viitoarea vizită pastorală a Sanctităţii sale Aram I în Statele Unite ale Americii. Preocupările cele mai importante ale Catolicosul vizează atât Armenia cât şi diaspora.

În introducerea cărţii sale, Aram I notează: "Am ales acest titlu pentru că Biserica este poporul".

Lucrarea are în componenţa sa 3 părţi.
În prima parte, Catolicosul Aram I descrie natura Bisericii, misiunea sa şi expresiile sale instituţionale, inclusiv parohia, eparhia şi comunitatea armeană din Armenia şi diaspora. În timp ce descrie această organizare, el mai propune şi modalităţi prin care acestea ar trebui să fie reînnoite.

În partea a doua, Catolicosul identifică problemele fundamentale cu care Biserica Armeană se confruntă în prezent. El începe cu Biblia, ca temelie a credinţei creştine, şi cu interpretările sale, şi discută apoi despre familie, şcoală şi educaţia creştină. La finalul acestei secţiuni, Sanctitatea Sa Aram I explică sensul de "popor al lui Dumnezeu" şi explică de ce femeile armene, tinerii şi copiii, care au fost marginalizaţi în Biserică şi în cadrul organizaţiilor comunitare, ar trebui să participe la organizarea şi dezvoltarea comunităţilor proprii.

În partea finală a cărţii, Catolicosul include anumite scrisori pastorale şi mesaje pe care le-a adresat în special tineretului, în scopul determinării unui dialog cu aceştia.

Cartea este o invitaţie dresată armenilor din ţară şi diaspora, de a se înarma cu moştenirea trecutului şi de a construi comunităţi armene care să răspundă provocărilor globalizării. În cele din urmă, aceasta este un ghid pentru Apropierea Bisericii către Popor, atât în Armenia cât şi în diaspora, informează Serviciul de presă LONews.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.