publicat în: Arhivă

Reuniunea Sinodului Mitropolitan al Bisericii Ortodoxe din America

În zilele de miercuri şi joi, 28-29 septembrie 2011, a avut loc Reuniunea Sinodului Mitropolitan al Bisericii Ortodoxe din America.

Conform relatărilor Protoiereului Eric G. Tosi, secretar al OCA, "Sinodul Mitropolitan a avut în prim plan grija trecerii în revistă a tuturor rapoartelor care urmează să fie prezentate la cel de-al 16-lea Sinod al Întregii Americi, precum şi a rapoartelor specifice reuniunii din toamnă a Sinodului Mitropolitan.

În cuvântul de deschidere, Preafericirea Sa, Mitropolitul Iona, a abordat problemele existente în Biserică, subliniind necesitatea revizuirii finanţării Bisericii. De asemenea, el a vorbit despre aspectele referitoare la Sinodul Întregii Americi, răspunzând unor o serii de întrebări legate de activităţile recente.

Preasfinţia Sa, Episcopul Melchisedek, cancelarul interimar, a prezentat un raport privind lucrările sale din ultimele cinci luni. El a mai discutat diverse probleme care ţin de personal, de exploatarea Cancelariei.

Părintele Eric a mai raportat situaţia privind problemele legate de personalul Cancelariei, diverse reuniuni, probleme privind asigurările, arhivele, întreţinerea proprietăţii şi planificarea pentru cel de-al 16-lea Sinod al Întregii Americi.

De asemenea, în şedinţa executivului, Protoiereul Teodor Bobosh a prezentat o actualizare privind anchetele în curs, pe teme de etică.

Protodiaconul Michael Meyers a prezentat raportul Comisiei de Caritate.

Preotul David Garretson a prezentat un raport pe probleme ce ţin de resursele umane.

Preotul Ioan Vitko a prezentat un raport privind Planul strategic şi planurile comune pentru Sinodul Întregii Americi şi pentru punerea în aplicare a deciziilor Sinodului, informeaza Serviciul de presa LONews.