Recunoasterea juridica a Episcopiei Ortodoxe Romane a Italiei

episcopia ortodoxa romana a italiei    Preasfinţitul Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei a transmis o scrisoare de informare către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu privire la recunoaşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei de către Statul Italian, pe care o redăm în cele ce urmează:

   Preafericirii Sale, 
   Preafericitului Părinte DANIEL
   Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
   Obiect: Recunoaşterea juridică a Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei

   Preafericirea Voastră,
   Cu aleasă bucurie, dorim să Vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 12 septembrie a.c., după un proces administrativ complex care s-a întins de-a lungul mai multor ani, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ca reprezentantă oficială a Bisericii Ortodoxe Române în Peninsulă, a primit, prin Decretul Preşedintelui Italiei, recunoaşterea juridică oficială ca şi cult, din partea Statului Italian.
   Recunoaşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei reprezintă încununarea eforturilor şi a jertfelniciei celor care au pus bazele primelor comunităţi ortodoxe româneşti în Italia şi a tuturor celor care au continuat şi au dezvoltat această lucrare, preoţi şi mireni, până la stadiul la care se află ea în prezent.
   Recunoaşterea Episcopiei noastre reprezintă, în acelaşi timp, şi recunoaşterea prezenţei pe pământul Italiei a peste un milion de români ortodocşi care încearcă să-şi trăiască şi să transmită mai departe propria credinţă şi propriile tradiţii, păstrându-şi identitatea de credinţă şi neam, dar şi integrându-se, totodată, în realitatea în care îi este dat să trăiască.
Dăm slavă lui Dumnezeu Care, cu mijlocirea Maicii Domnului (la Praznicul căreia – 8 septembrie – s-a semnat aprobarea recunoaşterii episcopiei de către Preşedintele Consiliului de Miniştri), a sfinţilor ocrotitori ai parohiilor noastre, a tuturor sfinţilor români şi a sfinţilor care s-au proslăvit pe pământul Italiei, ne-a binecuvântat şi ne binecuvintează pe toţi cu darurile Sale cele cereşti şi pământeşti.
   Mulţumindu-Vă încă o dată, pentru tot părintescul sprijin acordat Episcopiei noastre, Vă rugăm să primiţi, Preafericirea Voastră, cele mai călduroase urări de sănătate şi putere duhovnicească în slujirea lui Dumnezeu şi a Bisericii noastre strămoşeşti.
   Al Preafericirii Voastre mai mic frate împreună-slujitor,
   † Episcopul SILUAN
   al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei
   Roma, 13 septembrie 2011

   Centrul de presa al Patriarhiei Romane

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.