publicat în: Arhivă

(SLIDE) Receptia lucrarilor de consolidare – restaurare la Biserica Sf Nicolae Pietreni (Schitul De sub Piatra – 44 de izvoare)

restaurare biserica sf nicolae pietreni 2011 La biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” a fostului schit „De sub Piatra” – „44 de izvoare”, din satul Pietreni, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea, a avut loc astăzi, 16 septembrie 2011, recepţia, cu ocazia incheierii lucrărilor de consolidare, restaurare şi înfrumuseţare a acestui sfânt lacaş ortodox, informeaza pentru serviciul de presa LONews, contributor Arhidiacon Ioan Liviu-Gaman.

restaurare biserica sf nicolae pietreni 2011 2

   Lucrările au fost executate cu profesionalism şi competenţă de către SC Carolin SRL din Râmnicu Vâlcea în urma contractului încheiat cu Institutul Naţional al Patrimoniului în noiembrie 2009, şi s-au desfăşurat în baza Autorizaţiei de Construire eliberată în luna ianuarie 2010 de către Primăria comunei Costeşti, judeţul Vâlcea.

 restaurare biserica sf nicolae pietreni 2011 3

   Din comisia de recepţie au făcut parte: Preşedinte ing. Victor Mihai, Şef Serv. Control şi Supr. Şantiere – INP şi membrii ec. Mihaela Petrescu, Director RTMI – INP, arh. Daniela Enescu, consilier – MCPN, prof. drd. Florin Epure, Director Executiv – DJCPN Vâlcea, pr Octavian Ţăpârlan, Inspector Patrimoniu – Arhiepiscopia Râmnicului, prof. Ion Stoican – primar Costeşti, pr Ion Mladin, paroh Biserica „Sf Nicolae – 44 de izvoare” şi secretar sing. Aurica Somanescu, diriginte de şantier INP. Au mai participat ca invitaţi: ing. Alexandra Pop, Inspector de Specialitate – IJC Vâlcea, arh. Ioan Aurel Botez, proiectant, Şef proiect complex AXEL IMPECO SRL, ing. Ion Stătică, executant, Director CAROLIN SRL, arhid. Ioan Liviu Găman, Inspector Media, Arhiepiscopia Râmnicului şi pr. Marin Ion, protoiereu, Protoieria Horezu.

restaurare biserica sf nicolae pietreni 2011 4

   Biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” a fostului Schit „De sub Piatra” cunoscut şi sub numele de „44 de Izvoare” este înscrisă în L.M.I. a jud. Vâlcea sub cod VL-ll-m-B-09874. Data de înfiinţare a fostului schit, metoc al Sfintei Mănăstiri Bistriţa, este încă incertă, dar despre biserică se cunoaşte că a fost construită între anii 1700-1701 şi refăcută (reparaţii capitale) la 1763, 1784, 1831 (după marile cutremure de la începutul sec. XIX) şi între 1937-1938.

   Schitul a fost părăsit aproape 100 de ani şi s-a ruinat, rămânând numai zidul împrejmuitor şi fundaţiile unora dintre cele câteva chilii (acestea din urmă descoperite şi conservate cu prilejul actualelor lucrări). Astfel, pe amplasament (un mic platou de origine antropică), în momentul de faţă regăsim biserica, clopotniţa (refăcută complet la 1937-38), zidul de incintă (ce are rol şi de zid de sprijin) şi fundaţiile vechilor chilii (cu unele porţiuni din elevaţii ce mai păstrează mici fragmente din tencuielile interioare).

restaurare biserica sf nicolae pietreni 2011 5

   Lucrările au fost executate în perioada noiembrie 2009 – august 2011 şi au constat în principal din: consolidarea structurii din zidărie mixtă din piatră şi cărămidă cu elemente din beton armat ascunse în grosimea zidurilor; injectarea fisurilor şi ţeserea crăpăturilor; centuri perimetrale din beton armat la partea superioară a zidurior şi centuri din beton armat la nivelul infrastructurii; Refacerea integrală a şarpantei şi învelitorii foarte deteriorate, precum şi a tâmplăriei din lemn; Restaurarea elementelor din piatră şi refacerea trotuarelor şi rigolelor din piatră de râu; Refacerea pardoselilor interioare din lemn pe strat de rupere a capilarităţii şi pe pardoseala din beton armat flotantă, cu canal perimetral de aerare; barieră orizontală la baza zidurilor şi tratamente biocide şi ignifuge a materialului lemnos; refacerea structurii din lemn a clopotniţei şi reabilitarea zidurilor de incintă;Punerea în valoare a vestigiilor descoperite subsupravegherea Muzeului Judeţean Vâlcea; Sistematizare verticală şi instalaţii electrice interioare si exterioare;Alei, pavimente şi scări exterioare din dale de piatră.

restaurare biserica sf nicolae pietreni 2011 6

   Pe parcursul lucrărilor a fost asigurată asistenţa de specialitate prin dr. arheolog M. losifaru şi pictor restaurator expert S. Angelescu, mai informeaza serviciul de presa LONews.

– un articol realizat de: Arhidiacon Ioan Liviu Găman