Thursday 15 september 2011

Raport la cel de-al XIX-lea Colocviu International Ecumenic de spiritualitate ortodoxa – Bose 2011

Colocviul International Ecumenic de spiritualitate ortodoxa – Bose 2011    În tradiţia Bisericii nedivizate, Sfintele Scripturi şi Cuvântul lui Dumnezeu au însemnat izvorul vieţii spirituale a credinciosului. În tradiţia Bisericilor Orientale, citirea Scripturii este întotdeauna o citire în Duh Sfânt şi, prin urmare, în comunitatea de credincioşi adunaţi întru Duhul Sfânt, o lectură care înseamnă o legătură vie între împlinirea poruncilor, rugăciune şi binecuvântarea Liturgica, informează pentru serviciul de presă LONews, contributor Ing. Catalin Ion.

   Cel de-al XIX-lea Colocviu Ecumenic Internaţional de spiritualitate ortodoxa (Bose, 7-10 septembrie 2011), care i-a strâns alături pe unii dintre cei mai buni biblişti şi reprezentanţi ai celor mai mari autorităţi ale diferitelor Biserici Ortodoxe, a încercat să se confrunte cu tema esenţială a unităţii Sfintei Scripturi şi a exegezei în Duh, a Cuvântului lui Dumnezeu şi a vieţii spirituale, parcurgând întreaga tradiţie a Bisericilor Orientale, în diferite moduri şi forme diverse faţă de Occident, dar cu o convergenţă puternică privind adevărul scripturistic.

   Fără pretenţia că ar fi epuizat întreaga bogăţie a acestei tradiţii, simpozionul s-a concentrat pe trei momente principale. Un prim moment a fost dedicat hermeneuticii Bibliei elaborate de Părinţii Bisericii; un al doilea moment s-a concentrat pe dimensiunea eclezială a Cuvântului lui Dumnezeu. A fost luată în discuţie nu doar tradiţia din trecut ci, de asemenea, practica actuală a diferitelor Biserici: de la oficierea liturgică la importanţa Bibliei pentru teologia ortodoxă, de la raportul între exegeza istorico-critică a Bisericii şi lecturarea ecleziologică a Bibliei la raportul între exegeză şi viaţa spirituală. Al treilea moment a explorat realitatea prezenţei Scripturii în experienţa credincioşilor, în special prin mărturia monahismului contemporan: în ce mod Scriptura modelează viaţa spirituală? Cum influenţează ea deciziile (personale şi comunitare)? Ce cer Scripturile de la viaţă? Ce cere viaţa de la Scripturi?

   În ziua de deschidere, Mitropolitul Hrisostomos de Messenia (Biserica Ortodoxă a Greciei) a ţinut un discurs pe tema: Biblia în oficierea liturgică. Prelegerea Mitropolitului Elpidophoros de Bursa din Patriarhia de Constantinopol (Sfânta Scriptură în viaţa spirituală) şi a Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk, preşedinte al Departamentului pentru Relaţii Externe al Patriarhiei Moscovei (Importanţa Bibliei pentru teologia ortodoxă) au încheiat activitatea Simpozionului.

   De asemenea, au mai participat mitropoliţii George de Muntele Liban şi Paul de Alep (Patriarhia Antiohiei), episcopii Clement de Krasnoslobodsk şi Serafim de Sendai (Patriarhia Moscovei), Arhiepiscopul Aleksandr de Pereiaslav-Kmelniciki (Biserica Ortodoxă a Ucrainei), episcopii Porfirie Iegar (Biserica Ortodoxă Sârbă), Boris de Agatoniţa şi Grigorie de Veliko Târnovo (Biserica Ortodoxă Bulgară), Cardinalul Angelo Sodano, decan al Colegiului Cardinalilor, Cardinalul Achille Silvestrini, preşedinte emerit al Congregaţiei pentru Bisericile din Orient, Episcopul de Pistoia, Mansueto Bianchi, preşedintele Comisiei pentru Ecumenism şi Dialog Interreligios al Conferinţei Episcopale Italiene, Episcopul de Biella, Gabriele Mana, şi cel de Ivrea, Arrigo Miglio, Secretar al Conferinţei Episcopale din Piemont, Părintele Andrea Palmieri, oficial al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, Părintele Constantin Preda (Biserica Ortodoxă Română), Părintele Ruben Zargarian (Biserica Apostolică Armeană), delegatul Catolicosului armean Karekin al II-lea, Arhimandritul Athenagoras Fasiolo (Arhiepiscopia Ortodoxă de Italia şi Malta) şi Dr. Michel Nseir – Consiliul Bisericilor de la Geneva.

   Prezenţa mai multor călugări şi călugăriţe ar trebui să fie şi ea subliniată, aceştia provenind din mânastirile ortodoxe (Grecia, Rusia, Bulgaria, România, Muntele Sinai, Armenia, Statele Unite ale Americii), catolice şi reformate (Belgia, Franţa, Italia, Elveţia, Ungaria). O întreagă secţiune a simpozionului a fost dedicată Bibliei în experienţa monastică de astăzi, şi a inclus intervenţiile egumenului Iakovos de Petraki, Arhimandritului Serghei din Noul Valaam, stareţului Mešcerinov Petr al mânăstirii Danilov din Moscova, părintelui Cesare Falletti, din mănăstirea cisterciană Dominus tecum, părintelui Christopher Savage din New Skete – Statele Unite ale Americii. Este de notat, de asemenea, şi prezenţa profesorilor Sebastian Brock din Oxford, John Fotopoulos din Notre Dame, Anatolii Krasikov din Moscova, Gelian Prociorov din Sankt-Petersburg, Kontoyannis Spiridon din Atena şi Kalaitzidis Pantelis din Volos.

   Programul a fost dezvoltat în colaborare cu Bisericile Ortodoxe, de către Comitetul ştiinţific prezidat de Bose Enzo Bianchi şi compus din părintele Hervé Legrand (Paris), părintele Michel Van Parys (Chevetogne) şi profesorul Antonio Rigo (Universitatea din Veneţia), cu intenţia de a planifica un itinerar al întâlnirii diferitelor Biserici creştine, al comuniunii şi împărtăşirii diverselor tradiţii spirituale, mai informează serviciul de presa Lăcașuri Ortodoxe.

– traducere, analiza si redactare: contributor Ing. Catalin Ion

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.