publicat în: Arhivă

Ctitoria Sfantului Calinic de la Cernica, Manastirea Frasinei, in zi de hram

Manastirea Frasinei 2011 1    Biserica Mânăstirii Frăsinei, zisă şi Biserica Mare, având hramul ”Adormirea Maicii Domnului”, cu întreg ansamblul de clădiri, în formă de cetate, este ctitoria Sfântului Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului, care a construit-o între anii 1860-1863, an în care o şi sfinţeşte – informeaza pentru Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe, contributor Arhidiacon Ioan Liviu Găman, corespondent in zona.

Manastirea Frasinei 2011 2

   Pictura, făcută în ulei de pictorul ardelean Mişu Pop, în stilul lui Tăttarăscu, a fost spălată în anul 1968 de pictorul Aritium Avachian. Această biserică este monument istoric.

Manastirea Frasinei 2011 6

   Biserica schitului vechi, cu hramul ”Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul”, a fost construită din lemn de călugării bulgari Ilarion şi Ştefan, în anul 1710 şi reconstruită din zid în anii 1762-1763 de Cârstea Iovipali şi Damian Iovipali, fraţii hagii din Râmnic, împreună cu Nicoliţă Iovipali, fiul lui Cârstea, având binecuvântarea episcopului de Râmnic, Filaret.

Manastirea Frasinei 2011 7

   În jurul acestui schit au existat chilii care însă nu s-au păstrat. Din anul 1787, din timpul războiului ruso-turc, schitul este pustiit şi rămâne părăsit până în anul 1848, când este refăcut de călugărul cernican Acache, cu învoirea lui Gheorghe Iovipali, urmaşul primilor ctitori. Acesta închide pridvorul bisericii cu cărămidă, transformându-l în pronaos, îl zugrăveşte şi reface încăperile chiliilor. Biserica veche păstrează pictura din anul 1763, executată de Teodor Zugravul, cât şi pe cea din tinda din anul 1848.

Manastirea Frasinei 2011 8

   Paraclisul cu hramul ”Sfinţii Trei Ierarhi”, clădirile de locuit dinspre miazăzi şi răsărit, au fost făcute de episcopul Gherasim Safirim al Romanului (1910-1911), fost arhimandrit de scaun al Episcopiei Râmnicului-Noului Severin, care completează şi aripa de miazăzi şi răsărit a cetăţii monastice, pe partea de zid, care rămăsese necompletată de Sfântul Calinic în anul 1888.

Manastirea Frasinei 2011 9

   Viaţa monahală de aici se aseamănă cu cea de la Muntele Athos: în mânăstire nu au voie să intre femei (numai în biserica de sus, în cea de jos au voie şi femeile) şi nu se găteşte cu carne. În acest sens, Sfântul Calinic a aşezat în anul 1867 o piatră de legământ la circa 2 kilometri de mânăstire, unde este astăzi o biserică şi dependinţe pentru cazarea femeilor. Pe piatra de legământ sunt gravate cu litere chirilice atât binecuvântări, pentru cele care vor păstra acest legământ, cât şi blesteme, pentru cele ce vor călca hotărârea sfântului. Pentru a dovedi cele spuse iată ce spune textul gravat pe piatra de legământ:

Manastirea Frasinei 2011 91

   «Acest sfânt lăcaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori de acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor, precum : sărăcia, gârbăvia şi tot felul de pedepse, şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui Dumnezeu şi a smerenie noastre şi să vină asupra lor fericitul bine. Calinic, episcopul Râmnicului Noului Severin, 17 ian.1867 »

Manastirea Frasinei 2011 92

   Legământul Sfântului Calinic se respectă cu stricteţe. Chiar în timpul păstoririi sale, cei care l-au călcat au fost pedepsiţi aspru. Este cunoscut episodul tinerei păstoriţe din satul Muereasca, care din greşeală a trecut hotarul şi s-a îmbolnăvit de epilepsie, fiind nevoită să ceară ajutorul Sfântului Calinic, pentru a fi iertată şi în acelaşi timp tămăduită.

Manastirea Frasinei 20113

   Este singura mânăstire din ţară care nu a fost secularizată, păstrându-şi tot terenul agricol până în zilele noastre.

   In data de 15 august 2011, când Biserica Ortodoxă a sărbătorit cel mai mare Praznic Împărătesc al Maicii Domnului nostru Iisus Hristos, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la Sfânta Mănăstire Frăsinei, din comuna Muereasca, judeţul Vâlcea, care are hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

   Sărbătoarea a început cu slujba Privegherii, Utreniei şi Miezonopticii în seara zilei de 14 august, iar astăzi a continuat cu Taina Sfântului Maslu, Acatistul "Adormirii Maicii Domnului" şi cu Sfânta Liturghie.

Manastirea Frasinei 20114

   După Sfânta Evanghelie, Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul a rostit un cuvânt de învăţătură referitor la praznicul de astăzi, i-a binecuvântat pe toţi credincioşii, mulţumindu-le pentru prezenţa la sfânta biserică.

Manastirea Frasinei 20115

   La această mare sărbătoare creştinească au luat parte sute de credincioşi din judeţul Vâlcea şi din ţară.

   În biserica Mânăstirii Frăsinei se află părticele din Moaştele a 8 mari sfinţi: Sf. Ierarh Calinic, ctitorul mănăstirii, Sf. Mc. Calinic, Sf. Mc. Trifon, Sf. Mc. Pantelimon, Sf. Cuv. Pahomie, Sf. Cuv. Atanasie al Atonului, Sf. Cuv. Dionisie Areopagitul, Sfânta Cuv. Muceniţă Paraschevi, informeaza Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe.

– un articol realizat de contributor: Arhidiacon Ioan Liviu Găman