publicat în: Arhivă

Simpozion dedicat împlinirii a 650 de ani de la înfiinţarea Mitropoliei Ţării Româneşti

Astăzi, 12 februarie 2009, în Episcopia Argeșului și Muscelului are loc un simpozion naţional de istorie dedicat Sfântului Neagoe Basarab şi împlinirii a 650 de ani de la înființarea Mitropoliei Țării Românești.

La evenimentul desfășurat la Palatul Episcopal din Curtea de Argeș participă Părintele Profesor Academician Dr. Mircea Păcurariu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu şi alţi profesori de istorie şi cercetători.

Aceştia conferenţiază despre însemnătatea întemeierii Mitropoliei Ungrovlahiei şi despre contribuţia Sfântului Neagoe Basarab la spiritualitatea Eparhiei Argeşului şi Muscelului.