publicat în: Arhivă

Mesajul adresat de Patriarhul Romaniei, Sinodului Episcopilor Catolici din Vatican

PF Parinte Patriarh Daniel

"Tema celei de a XIII-a adunări a Sinodului Episcopilor Catolici din întreaga lume referitoare la evanghelizare îi priveşte pe toţi cei care poartă numele lui Hristos (cf. Faptele Apostolilor 2, 38), deoarece evanghelizarea şi transmiterea credinţei constituie deodată o vocaţie şi o îndatorire pentru Biserică şi pentru fiecare creştin în parte.
Lumea secularizată şi descreştinată în care trăim astăzi are nevoie de apostoli sau misionari precum odinioară Apostolii Domnului Hristos şi Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Iar primii care sunt chemaţi să cultive intens zelul apostolic pentru evanghelizare suntem noi episcopii Bisericii lui Hristos, împreună cu tot clerul şi cu toţi laicii credincioşi.

Viaţa liturgică profundă este sursa principală a înnoirii lucrării de evanghelizare. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie euharistică este deodată sursă şi spaţiu de proclamare a Evangheliei lui Hristos.

Întâlnirea cu Hristos în Sfânta Liturghie euharistică este sursă de lumină pentru a proclama iubirea Lui filantropică şi a promova opera de caritate a Bisericii. Cu alte cuvinte, viaţa spirituală trebuie să fie sursa principală pentru acţiunea socială, încât această acţiune să nu se reducă la o etică umanistă secularizată. În mod deosebit, familiile creştine, parohiile şi mănăstirile care se roagă intens şi în acelaşi timp dezvoltă opera de caritate sunt surse de speranţă şi de înnoire pentru evanghelizare. Dacă suferinţa, sărăcia, singurătatea şi nedreptatea socială devin adesea surse de disperare şi violenţă, rugăciunea personală sau comunitară şi opera socială creştină devin surse de speranţă, pace, solidaritate şi sfinţenie. Iar sfinţenia este antidotul secularizării.

Considerăm, aşadar, că legătura permanentă dintre Liturghie şi Filantropie (Caritate), ca notă esenţială a Sfintei Tradiţii apostolice, ne ajută mult în evanghelizarea generaţiei actuale, mai ales când folosim şi mijloace catehetice, pastorale şi misionare adaptate la timpul de azi.

Dorim Sanctităţii Voastre, Eminenţelor şi Excelenţelor voastre, precum şi tuturor participanţilor la lucrările acestui Sinod, mult ajutor de la Domnul Iisus Hristos pentru noua lucrare de evanghelizare a societăţii umane de azi."

Cu deosebită stimă şi dragoste în Hristos Domnul,

† DANIEL
Patriarhul României

Centrul de presa al Patriarhiei Romane