publicat în: Arhivă

Zilele Antropologiei Româneşti la Sibiu

În perioada 13-15 septembrie 2012, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, în colaborare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, prin Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Biblioteca Judeţeană ASTRA şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Sibiu organizează Sesiunea Naţională, cu participare internaţională, Zilele Antropologiei Româneşti, ediţia a XIX-a.

afis ZAR
Tema ediţiei din acest an este Diferenţe, influenţe, interferenţe sau preluări etnoculturale. Sesiunea este organizată pe trei secţiuni tematice: istorie-arheologie, antropologie culturală şi litere şi arte, la care participă 58 de cercetători din ţară şi din străinătate.
Sâmbătă, 15 septembrie 2012, lucrările sesiunii se vor încheia cu o excursie de documentare pe traseul: Brădeni, Apold, Sighişoara, Criş-Daneş, Domeniul Dracula.

Pentru Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe: Muzeograf Delia Voina

PROGRAM
JOI, 13 SEPTEMBRIE 2012
Ora 09.30, Biblioteca ASTRA, corp B
Sala de lectură, etaj V

DESCHIDEREA SESIUNII

Cuvinte de salut
Prof. univ. dr. Ioan Cindrea – Preşedinte Consiliul Judeţean Sibiu
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea – Rector Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. univ. dr. Ioan Marian Ţiplic – Prorector Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. univ. dr. Dumitru Batâr – Decan Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Conf. univ. dr. Sorin Radu – Prodecan Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Conf. Univ. dr. Ioana Narcisa Creţu – Prodecan Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Drd. Mirela Creţu – Director de specialitate Complexul Naţional Muzeal ASTRA
Dr. Silviu Borş – Director, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
Prof. Silvia Macrea – Director Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Sibiu
Prof. univ. dr. Dumitru Acu – Preşedintele Asociaţiunii ASTRA
Conf. univ. dr. Sultana Avram – Coordonator sesiune

Pauză de cafea

Ora 10.30
Lucrări în plen
Mihaela Grancea, Haiducii în cinematografiile comuniste est-europene. Studiu de imagologie comparată
Marin Marian Bălaşa, Patent şi creativitate feminină în sărbătorile biografice româneşti
Gabriel Kelemen, Undele staţionare, originile biodiversităţii şi principiul computaţional sferă-vortex

Ora 12.00
Lansări de carte
***, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, vol. 9 (coord. Sultana Avram), Sibiu, Editura Tehnomedia, 2012
Franciska Coman, Mediatizarea în teatrul de animaţie, Sibiu, Editura Tehnomedia, 2012
Ovidiu Baron, Mirela Creţu, Valerie Deleanu, Cristina Bogdan, Silvia Marin-Barutcieff, Crucea – Punte a învierii. Tradiţii şi monumente funerare din Oltenia, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2011
Maria Bozan, Ciprian Crişan, Colecţia de etnografie africană „Franz Binder” a Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder”. Catalog selectiv online, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2011

Ora 13.30 PRÂNZ, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu
LUCRĂRILE PE SECŢIUNI
Ora 16.00
Biblioteca ASTRA, corp B
Sala de lectură, etaj V
SECŢIUNEA ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE
Moderatori: Cristiana Glavce, Ioan Albu
Alexandra Comşa, Interrelaţii etnice între populaţii locale şi alogene în perioada neolitică şi în Epoca Bronzului din România
Cristiana Glavce, Adrian Papari, Aspecte antropologice ale aromânilor din Dobrogea
Florin Constantin, Carmen Pavel, Sabin A. Luca, Cosmin I. Suciu, Roxana Bugoi, Tomografia de raze X aplicată în studiul statuetelor preistorice: statueta eneolitică de la Ghelăeşti
David-Rus Richard, Virtuţi explicative ale modelelor ABM (agent-based model) – un exemplu din antropologie
Silviu Purece, Comerţul cu sare, factor de schimbare în lumea antică. Cazul drahmelor de tip Apollonia şi Dyrrhachium
Vasile Mărculeţ, Politica Bizanţului la Dunărea de Jos în secolele VII-IX şi situaţia stăpânirilor imperiului din zonă
Ion Albu, Interferenţe epigrafice – formular latin şi slavon pe lespedea funerară a lui Mihnea cel Rău (1510)
Alexandru Bucur, Amprenta habsburgică asupra zonei Regimentului 1 român de graniţă de la Orlat
Discuţii
SECŢIUNEA LITERE ŞI ARTE
Sala de consiliu, etaj I
Moderatori: Rodica Fofiu, Cornel Crăciun
Anca Sîrghie, Modele baladeşti germane în poezia lui Radu Stanca
Rodica Fofiu, Influenţe franceze la Alexandru Macedonski
Vasile Floare, Lucifer: de la etimologie la filozofie
Maura Giura, Influenţe germane în lectura transilvăneană, secolele XVI–XVIII
Valerie Deleanu, Influenţe româno-germane în terminologia vehiculelor rurale
Cornel Crăciun, Relaţiile româno-maghiare în filmul artistic
Discuţii
SECŢIUNEA ANTROPOLOGIE CULTURALĂ
Biblioteca ASTRA, corp A, Sala festivă
Moderatori: Valeria Soroştineanu, Tiberiu Costăchescu
Nicolae Panea, Figura lui Ulise în cultura populară românească. Difuziune sau evoluţionism?
Enache Tuşa, Diferenţe şi influenţe etnoculturale în Dobrogea la începutul secolului al XX-lea
Amalia Pavelescu, Confluenţe culturale româno-germane în satele din Mărginimea Sibiului
Ana Grama, Românce şi sasce protestatare în secolul al XIX-lea sud-transilvan
Valeria Soroştineanu, Saşii şi românii. Diferenţe şi interferenţe în spaţiul rural (1900-1918)
Emilia Tomescu, Liturghia la ortodocşi şi greco-catolici. Similitudini şi diferenţe
Tiberiu Costachescu, Arhaism şi modernism în Africa
Discuţii
VINERI, 14 SEPTEMBRIE 2012
LUCRĂRILE PE SECŢIUNI
Ora 09.30
Biblioteca ASTRA, corp B
Sala de lectură, etaj V
SECŢIUNEA ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE
Moderatori: Florentina Manea-Udrea, Lucian Robu
Florentina Manea-Udrea, Antreprenori, constructori şi arhitecţi din provinciile veneţiene în România
Din Petre, Influenţa secolului luminilor asupra acţiunii politice a românilor transilvăneni în prima jumătate a secolului al XVIII-lea
Carmina Maior, Aspecte privind relaţiile românilor din Mărginime cu saşii din Sibiu în secolele XVIII-XIX şi începutul secolului al XX-lea
Lucian Robu, Turcii din Ada-Kaleh. Istorie şi habitat
Horia Bozdoghină, Similitudini între cuzism şi naţional-socialismul german
Dana Stanciu, Interferenţe culturale româno-germane în Sibiu între anii 1900-1914 reflectate în presa vremii
Rosina Scalise Springer, Fascismul, nazismul şi mişcările de extremă dreapta din Europa de Est: diferenţe, influenţe şi preluări etnoculturale
Radu Racovițan, Istoria naţională în preocupările ASTREI şi Academiei Române
Aurel Dragotă, Influenţe şi interferenţe în cimitirele din secolele X-XI din Transilvania
Discuţii
SECŢIUNEA LITERE ŞI ARTE
Sala de consiliu, etaj I
Moderatori: Ioana Narcisa Creţu, Constantin Ittu
Clementina Mihăilescu, Germen şi raţiune în poezia lui Ştefan Augustin Doinaş, interpretată din perspectiva fenomenologiei lui Bachelard, o formă de interferenţă culturală
Constantin Ittu, Influenţe habsburgice şi interferenţe transilvane în stema baronială Brukenthal
Gudrun-Liane Ittu, Octavian Smighelschi şi Arthur Coulin: de la realismul de factura muncheneză la pictura bizantină
Dimitrie-Ovidiu Boldur, Interferenţe etnoculturale în opera pictorului băcăuan Nicu Enea
Ioana Narcisa Creţu, Influenţe neerlandeze în Transilvania
Carmen Oprişor, Interferenţe şi diferenţe culturale între romantismul românesc şi cel european
Cristian Husac, Influenţe, interferenţe şi preluări în Şcoala Ardeleană
Discuţii
SECŢIUNEA ANTROPOLOGIE CULTURALĂ
Biblioteca ASTRA, corp B, parter – foaier
Moderatori: Rodica Elena Colta, Gabriela Luca
Laurenţiu Bălă, Diferenţe de percepţie a minorităţilor în mentalul colectiv majoritar din România
Oana Burcea, O privire în universul cutumelor cortorarilor
Rodica Elena Colta, Diferenţe şi interferenţe în construcţia modelului etnocultural local
Mircea Măran, Asimilări de populaţie în localităţile Banatului sârbesc. Cazul minorităţilor de români (secolele XIX-XX)
Mircea Goloşie, Alexandru Bucur, Influenţe ocupaţionale în zona pădurenilor din Munţii Poiana Ruscăi
Gabriela Luca, Student străin în România secolului XXI. Despre sens şi contrasens în osmoza culturală de tranziţie
Adriana Boroşanu, Dimorfismul sexual în starea de somn
Sultana Avram, Aspecte privind interferenţe urbane în turismul cultural rural: studiu de caz, Mărginimea Sibiului
Discuţii

Ora 13.30 – PRÂNZ, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu
Ora 17.00
Secţiunile Istorie şi arheologie, Litere şi arte – vizită Studioul de film antropologic ASTRA FILM; proiecţie de film

LUCRĂRILE PE SECŢIUNI
Ora 16.00
Biblioteca ASTRA, corp B
Sala festivă, etaj V
SECŢIUNEA ANTROPOLOGIE CULTURALĂ
Biblioteca ASTRA, corp B, parter – foaier
Moderatori: Gabriela Rusu-Păsărin, Dumitru Batâr
Ionuţ Semuc, Memorie şi discurs – Studiu de caz asupra Căluşului la românii din Bulgaria
Andrei Milin, Calendarul sărbătorilor creştine în comunităţile sârbeşti din Banat
Gabriela Rusu-Păsărin, Strigoii şi Oni sau despre dominarea fricii în cultura tradiţională românească şi în cultura japoneză (similitudini şi diferenţieri)
Ilie Moise, Influenţe şi interferenţe în ceramica de ritual
Marc Dorel, Interferenţe în construcţia / reconstrucţia identitară din arealul cultural intracarpatic. Strategii posibile şi dificultăţi în perioada globalizării
Andreea Buzaş, Interferenţe culturale în structurarea gospodăriei tradiţionale din Răşinari
Dumitru Batâr, Schimbări ale funcţionalităţii modelului cultural în procesul de socializare a familiei rurale actuale
Maria Batâr, Dimensiuni ale modernizării familiei în comunităţile rurale. Studiu de caz: Mărginimea Sibiului
Franciska Coman, Confluente culturale româno-maghiare: studiu de caz: familiile mixte din Sibiu
Discuţii
SÂMBĂTĂ, 15 SEPTEMBRIE 2012
Orele 09.30-15.00
Excursie de documentare, plecarea va avea loc de la Hanul Veştem şi din parcarea sălii Thalia
– traseu: Brădeni, Apold, Sighişoara, Criş-Daneş, Domeniul Dracula
Ora 15.30 – PRÂNZ, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu
Ora 17.00 – Vizită Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului
DUMINICĂ, 16 SEPTEMBRIE 2012
Plecarea invitaţilor