Despre Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeş (imagini deosebite, actiuni concrete)

Odată cu reactivarea Episcopiei Caransebeşului, în anul 1865, când reşedinţa acesteia se restabileşte la Caransebeş, prin hotărârea Consistoriului din 23 septembrie 1865 se transferă, aici, secţia românească a Şcolii Clericale din Vârşeţ, aşa cum se sugerase în decizia sinodului de la Sibiu din 16 august 1865: „Viitorul secţiei româneşti va sta sub nemijlocită purtare de grijă a PS Părintelui Episcop al Caransebeşului”.

Din momentul transferării şi până în prezent, în viaţa acestei şcoli s-au înregistrat numeroase şi remarcabile evenimente ce şi-au pus pecetea, într-o formă sau alta, asupra desfăşurării învăţământului nostru teologic. Astfel, în prima etapă, şcoala a funcţionat ca Institut Teologic Diecezan, pe lângă care s-a întemeiat şi o secţie pedagogică (prin hotărârea sinodului eparhial din aprilie 1876), devenită, în 1924, Şcoala Normală de Stat. Din 1993, prin integrarea în reţeaua învăţământului de stat, această şcoală devine Seminarul Teologic Liceal „Ioan Popasu”.

Între anii 1993-1996, pe lângă seminar, a funcţionat şi Şcoala Postliceală de cântăreţi bisericeşti şi învăţători, iar din 1993 a fost reactivată Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti, cu durata de trei ani. Şcoala de cântăreţi a funcţionat până în anul 2000.

Între anii 2006-2008 la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Episcop Lucan, Seminarul Teologic din Caransebeş şi-a primit o nouă locaţie în Caransebeş pe strada Ardealului nr. 29, unde s-a amenajat complexul seminarial teologic ce cuprinde: săli de clasă noi, dotate cu toate accesoriile necesare desfăşurării procesului educaţional, internat modern, sală de lectură, sală de meditaţie, sală de sport, laborator de informatică, cu calculatoare cu acces la internet.

Aceste dotări s-au făcut cu sprijinul Centrului Eparhial al Episcopiei Caransebeşului şi cu sprijinul Guvernului României. Noul sediu al Seminarului Teologic dezvoltă perspective noi în desfăşurarea activităţii cadrelor didactice şi a elevilor seminarişti.

Centrul Eparhial Caransebeş şi Direcţiunea Seminarului au ca obiective principale pentru anul 2009 următoarele:

– susţinerea elevilor cu probleme sociale prin ajutoare financiare oferite de Episcopia Caransebeşului;
– un acces mai uşor la biblioteca Centrului Eparhial care însumează peste 30 000 volume;
– continuarea activităţilor de practică liturgică, omiletică şi catehetică, desfăşurate în şcoală şi în cadrul unor parohii (misiuni);
– întreprinderea unor excursii de studii;

– continuarea programului religios zilnic şi din duminici şi sărbători, precum şi asistenţă religioasă din partea preoţilor duhovnici ai şcolii;
– consilierea elevilor, orientarea şi acordarea transferului către instituţii de învăţământ de alte profiluri, în cazul în care nu se poate confirma vocaţia lor pentru preoţie;
– păstrarea condiţiilor europene de cazare şi masă a elevilor internişti.

Pentru album foto si imagini video, dati click pe banner:

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.