publicat în: Arhivă

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină (18-25 ianuarie 2009)

RUGĂCIUNE ŞI ACŢIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINĂ

În conformitate cu hotărârea Sfântului Sinod din 29 octombrie 2008 şi în urma consultărilor cu responsabilii pentru dialog local ai Bisericilor creştine din Bucureşti, în vederea definitivării programului Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină (18-25 ianuarie 2009), s-a convenit asupra cadrului general de desfăşurare a acestei manifestări ecumenice devenită tradiţională.
Responsabilii cultelor creştine din Bucureşti au apreciat necesitatea continuării rugăciunii pentru unitate, în spiritul frăţietăţii creştine, subliniind că se impune şi evidenţierea rolului educativ al acestei manifestări, expresie a unui ecumenism practic, bazat pe cooperare în planul social-filantropic.
În acest sens, programul de desfăşurare a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină în Bucureşti este următorul:

Duminică, 18 ianuarie, fiecare Biserică va săvârşi rugăciuni pentru unitatea creştinilor în timpul slujbelor duminicale proprii
Luni, 19 ianuarie, orele 16.00, Catedrala Patriarhală (Dealul Mitropoliei)
Marţi, 20 ianuarie, orele 16.00, Biserica Armeană (B-dul Carol 43)
Miercuri, 21 ianuarie, orele 16.00, Biserica Lutherană (Str. Lutherană 2)
Joi, 22 ianuarie, orele 16.00, Biserica Greco-catolică (Str. Sirenelor 39)
Vineri, 23 ianuarie, orele 16.00, Biserica Reformată (Str. Lutherană13 bis)
Sâmbătă, 24 ianuarie, orele 16.00, Catedrala Romano-Catolică “Sfântul Iosif” (Str. G-ral Berthelot19)
Duminică, 25 ianuarie, orele 16.00, Biserica Anglicană (Str. A.D. Xenopol 2)
La Catedrala Patriarhală şi în alte biserici ortodoxe din ţară, reprezentanţii celorlalte culte creştine vor asista la slujba ortodoxă (de obicei, Vecernia), fără implicare liturgică. După slujba ortodoxă (Vecernia), reprezentanţii oficiali ai celorlalte Biserici creştine, dacă doresc, vor putea să prezinte scurte mărturii asupra convieţuirii paşnice şi cooperării ecumenice locale sau regionale astăzi.
În ceea ce priveşte prezenţa la rugăciunea ecumenică organizată de celelalte Biserici creştine, ortodocşii români vor asista la rugăciunea acestora, fără implicare liturgică, iar, după rugăciune, vor putea vorbi şi ei despre acelaşi subiect.

Precizare: Întrucât această organizare de program corespunde hotărârii Sfântului Sinod nr. 6745 / 29 octombrie 2008, ea poate fi folosită ca orientare şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate în care românii ortodocşi sunt obişnuiţi cu dialogul şi cooperarea ecumenică.

SECTORUL RELAŢII BISERICEŞTI ŞI INTERRELIGIOASE ŞI BIROUL DE PRESĂ ALE PATRIARHIEI ROMÂNE