Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Eforie Nord – precizarile Arhiepiscopiei referiotoare la “pretentii”

Precizări referitoare la statutul juridic al bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din Eforie Nord

Urmare a prezentării în mass-media a cazului de la biserica parohială „Naşterea Maicii Domnului” din Eforie Nord, Arhiepiscopia Tomisului face următoarele precizări:

Domnul Florentin Leica nu poate emite niciun fel de pretenţie asupra sfântului locaş, din următoarele motive:

1. Domnia sa nu este singurul care a contribuit la ridicarea lăcaşului de cult. Dorim să îi reamintim acestuia faptul că a contribuit la ridicarea locaşului de cult în următorul context:
a) în momentul contribuţiei sale locaşul de cult avea turnată fundaţia şi o parte din construcţie, autorizaţia de construcţie fiind eliberată pe numele Arhiepiscopiei Tomisului.
b) locaşul a fost construit pe un teren concesionat Arhiepiscopiei Tomisului de către Consiliul Local Eforie Nord.
c) ca valoare financiară, contribuţia sa este inferioară contribuţiei celorlalţi credincioşi şi a fost făcută de bună-voie.
d) conform unor surse din interiorul Consiliului Local, contribuţia a fost răscumpărată de către Consiliul Local Eforie Nord prin atribuirea unui teren cu o valoare net superioară contribuţiei.

2. În Patriarhia Română nu există unităţi bisericeşti administrate de către persoane private. Conform Statutului BOR, art. 178, alin. 1: „Bisericile parohiale sunt proprietatea parohiei, sunt integrate patrimoniului eparhiei şi stau sub jurisdicţia şi controlul autorităţii Arhiepiscopiei sau Episcopiei”.
Totodată, Statutul BOR mai prevede următoarele:
Art.170 -(1) Bunurile sacre, respectiv cele care prin sfinţire sau binecuvântare sunt destinate exclusiv şi direct cultului, sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Proprietatea asupra bunurilor sacre este exclusiv bisericească….
(3) Sunt bunuri sacre cele care prin sfinţire sau binecuvântare sunt destinate cultului divin, precum: lăcaşurile de cult (catedrale, biserici, paraclise, capele etc.), odoarele şi veşmintele bisericeşti, cărţile de ritual, cimitirele etc.

3. În cazul bisericilor fundaţionale Statutul BOR prevede:
Art.180 – (1) Bisericile fundaţionale, întemeiate pe baza actelor de fundaţii se conduc potrivit acelor acte de către Chiriarh sau delegatul său. Ele stau sub jurisdicţia şi controlul autorităţii Arhiepiscopiei şi Episcopiei din punct de vedere religios, administrativ-patrimonial şi gestionar ca şi bisericile parohiale, supunându-se aceloraşi drepturi şi obligaţii faţă de eparhie.
(2) Actele de fundaţie ale acestor biserici vor fi puse întotdeauna în acord cu dispoziţiile prezentului Statut de către autorităţile bisericeşti. În caz contrar, biserica, cu toate bunurile ei mobile şi imobile, trece în administrarea eparhiei.
Art.181 – O biserică, imediat după sfinţirea ei, trece în proprietatea şi folosinţa unităţilor de cult din cadrul eparhiei, cu tot terenul şi clădirile afectate ei şi stă sub dispoziţiile acestui Statut, ţinându-se seama şi de actele de fundaţie. Eventualele condiţii testamentare contrare acestui Statut se vor considera nule.

4. Referitor la solicitarea domnului Florentin Leica, cu privire la restituirea contribuţiei făcute parohiei „Naşterea Maicii Domnului” din Eforie Nord, Statutul BOR prevede următoarele:
Art. 174 – Bunurile care fac obiectul aporturilor de orice fel – contribuţii, donaţii, succesiuni, legate – precum şi orice alte bunuri intrate în patrimoniul unităţilor componente ale Bisericii Ortodoxe Române, din ţară şi din afara graniţelor ţării, nu pot face obiectul revendicării lor ulterioare.

5. Legea civilă nu poate interveni în niciun fel asupra modului de organizare al Bisericii Ortodoxe, întrucât Legea Cultelor 486/2006 specifică următoarele:
Art. 14. – (2) Unităţile de cult, inclusiv filialele lor fără personalitate juridică, se înfiinţează şi se organizează de către culte potrivit propriilor statute, regulamente şi coduri canonice.
La rândul lui, Statutul BOR prevede:
Art. 3 – (2) Biserica Ortodoxă Română se administrează în mod autonom prin organisme proprii reprezentative, constituite din clerici şi mireni, potrivit Sfintelor Canoane, dispoziţiilor prezentului Statut şi altor dispoziţii ale autorităţii bisericeşti competente.

Totodată, dorim să îi atragem atenţia domnului Florentin Leica asupra faptului că poziţia pe care o abordează în cazul parohiei „Naşterea Maicii Domnului” din Eforie Nord face obiectul Art. 13, alin. 3 din Legea Cultelor care specifică următoarele: „Împiedicarea sau tulburarea libertăţii de exercitare a unei activităţi religioase, care se desfăşoară potrivit legii, se pedepseşte conform dispoziţiilor legii penale”.

Cele petrecute în ultima perioadă ne duc la concluzia că domnul Florentin Leica, împreună cu cei doi slujitori demisionari ai parohiei, foloseau Biserica în interes propriu, contrar normelor religioase, morale şi statutare din Biserica Ortodoxă Română.

Prin urmare, astăzi, 13 decembrie 2008, Înaltpreasfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat, la biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Efore Nord slujba Sfintei Liturghii, prilej cu care a instalat un nou preot paroh, Ciprian Ioan Cojocaru, absolvent al Seminarului Teologic din Tulcea (promoţia 2000) şi al Facultăţii de Teologie din Constanţa (promoţia 2004), absolvent de master al Facultăţii de Drept din Constanţa (promoţia 2005), şi doctorand la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Ovidius” – Constanţa.

Director Mass-Media
Pr. Iconom Stavrofor Eugen Tănăsescu

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.