publicat în: Arhivă

“Pentru Şcoala de mâine” – un concurs naţional de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale

La Alba Iulia s-a iniţiat un concurs naţional, pe internet, de cercetări pedagogice în domeniul educaţiei religioase şi morale. Iniţiatorul acestui concurs este Părintele Dorin Opriş, inspector de religie pe judeţul Alba, care ne-a oferit mai multe amănunte: „Organizatorii concursului sunt Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, prin Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, Consiliul Judeţean Alba şi Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia.

Concursul se adresează îndeosebi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, dar pot participa şi cadre didactice din învăţământul universitar cu cercetări personale sau realizate în colaborare cu profesori din învăţământul preuniversitar. Sunt acceptate cercetări pedagogice realizate în domeniul educaţiei religioase şi al educaţiei morale de către profesori, diriginţi, învăţători, educatori etc. Lucrările vor fi trimise până la data de 21 noiembrie 2008, pe adresa de e-mail: educatia_religioasa2004@yahoo.com. Textele vor fi scrise în format Word, font: Times New Roman, font size: 12, paragraful: 1 rând.

În structura lucrărilor este important să se regăsească: obiectivele cercetării, ipoteza cercetării, prezentarea investigaţiei întreprinse, analiza şi interpretarea datelor, concluzii ale cercetării. Comisia de jurizare va fi formată din specialişti în domeniul ştiinţelor educaţiei şi al teologiei, desemnaţi de către instituţiile de învăţământ partenere. Rezultatele concursului vor fi comunicate participanţilor până la data de 30 noiembrie 2008.

După această dată, cercetările participante la concurs vor fi publicate pe pagina de internet a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Alba Iulia. De asemenea, autorii acestora vor putea fi solicitaţi prin e-mail şi / sau telefon pentru a oferi tuturor celor interesaţi informaţii suplimentare privitoare la investigaţia întreprinsă. Premiile şi diplomele de participare vor fi trimise participanţilor prin poştă. Pentru perioada martie-mai 2009, cu sprijinul Consiliului Judeţean Alba, se intenţionează organizarea la Alba Iulia a unei conferinţe în care să fie prezentate lucrările premiate”, ne-a declarat pr. prof. Dorin Opriş, doctor în ştiinţele educaţiei, Inspector şcolar de specialitate la ISJ Alba.