publicat în: Arhivă

PS Sebastian, Episcopul Slatinei îşi sărbătoreşte astăzi ziua de naştere

Prea Sfinţitul Sebastian s-a născut la 5 noiembrie 1966, în oraşul Moreni, primind la botez numele de Sorin Petrică. Între anii 1983 – 1988 a frecventat cursurile Seminarului Teologic de la Mânăstirea Neamţ, iar în anul absolvirii a fost tuns in monahism şi hirotonit ierodiacon pe seama Schitului Crasna din judeţul Prahova.

A urmat apoi cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, iar în perioada 1992 – 1997 cele de doctorat la Facultatea de Teologie din Tesalonic (Grecia), luandu-si titlul de doctor în Teologie Liturgică cu tema: “Teologia liturgică românească în sec. al XX-lea”.

În anul 1996 a fost hirotonit ieromonah şi vreme de trei ani a fost stareţ la Mânăstirea Crasna. În perioada 1997 – 2001 a îndeplinit şi ascultarea de exarh al mânăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor.

La propunerea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, în şedinţa Sfântului Sinod din februarie 2001, a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor cu titlul de Ilfoveanul.
Prea Sfinţitul Sebastian Paşcanu a fost ales în scaunul de Episcop al Episcopiei Slatinei de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin vot secret, în şedinţa din 5 martie 2008, la propunerea Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei şi a membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei, fiind intronizat în acest scaun episcopal la 25 martie 2008

A publicat mai multe cărţi, printre care: “Laude bisericesti proprii monahilor şi laude bisericeşti specifice mirenilor”, “Comentariu la Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanu”, “Gânduri despre suferinţă”, dar şi o serie de articole şi reportaje cu caracter comemorativ în periodicele “Vestitorul Ortodoxiei” şi “Biserica Ortodoxă Română”.

În semn de apreciere a activităţii desfăşurate, Preşedinţia României i-a acordat în februarie 2004, Ordinul “Meritul Cultural” în grad de Comandor

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani, Preasfinţite Părinte Episcop!