publicat în: Arhivă

MOAŞTELE SFINŢILOR MĂRTURISITORI AI ORTODOXIEI AU FOST ADUSE LA CHIŞINĂU

La Orfelinatul „Preafericitul Iosif” din sectorul Buiucani al mun. Chişinău au fost aduse spre închinare, de la Mănăstirea Hâncu, moaştele Sfinţilor Martiri Ciprian şi Iustina şi ale Sfîntului Ierarh Spiridon al Trimitundei. Directorul Casei Copilului, Episcopul Petru a citit, alături de arhimandritul Pavel de la Mănăstirea Hâncu şi părintele Igor – clericul Bisericii „Vera, Nadejda, Liubovi şi mama lor Sofia” un Acatist în cinstea Sfinţi Mucenici Ciprian şi Iustina.

În cuvîntul de învăţătură rostit de Episcopul Petru după citirea Acatistului, Sfinţia Sa a reamintit credincioşilor despre puterea tămăduitoare a moaştelor acestor Sfinţi asupra sufletelor şi a trupurilor celor ce se închină la ele cerînd tămăduire în boli şi necazuri. După aceasta credincioşii prezenţi au fost miruiţi şi pînă seara tîrziu toţi doritorii au avut ocazia să se închine acestor sfinţenii.

În seara de 4 noiembrie Prea Sfinţitul Petru a oficiat un Acatist pe adresa Casei Copilului “Preafericitul Iosif” or. Chişinău, sec. Buiucani, str. Onisifor Ghibu 4/2 (peste drum de Uzina Alfa).

Moaştele Sfinţilor Martiri Ciprian şi Iustina şi ale Sfîntului Ierarh Spiridon al Trimitundei vor rămîne şi în continuare în Chişinău uşile Bisericii „Vera, Nadejda, Liubovi şi mama lor Sofia” rămînînd deschise pînă tîrziu, dînd posibilitate fiecărui credincios să vină, să se închine şi să se reculeagă în faţa acestor mărturii ale dreptei credinţe.