Mânăstirea Tismana va găzdui al III-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România 

Mitropolia Olteniei va fi gazda celui de-al III-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, un eveniment cultural important ce va avea loc la Mânăstirea Tismana în perioada 10-13 noiembrie 2008.

Lucrările Congresului se vor deschide luni, 10 noiembrie, începând cu ora 18.00, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei, a reprezentanţilor Patriarhiei Române, ai Guvernului României, ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Întâlnirea de anul acesta va avea ca temă «Sfânta Scriptură şi Sfânta Liturghie, izvoare ale teologiei ortodoxe», marcând astfel anul 2008 ca an jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii, şi va reuni la masa de lucru decanii celor unsprezece Facultăţi de Teologie din ţară şi peste 60 de profesori universitari şi reprezentanţi ai învăţământului teologic universitar din România.

O prioritate a lucrărilor Congresului Facultăţilor de Teologie o constituie identificarea modalităţilor concrete de optimizare a activităţilor didactice universitare pentru a corespunde exigenţelor misionare actuale ale Bisericii şi reformelor structurale din învăţământul universitar. De asemenea, se vor analiza rezultatele implementării hotărârilor primelor două Congrese Naţionale şi se vor stabili elementele unei noi strategii la nivelul planului de învăţământ, al activităţilor de cercetare în domeniul teologiei.

«Teologia este comuniunea omului cu Dumnezeu şi în acelaşi timp este modalitatea de a cunoaşte pe Dumnezeu. Aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17, 3). Dar teologia este şi ştiinţă a cunoaşterii pentru că ne îndrumă spre Hristos, Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa (Ioan 14, 6). Aşadar, Congresul este o modalitate de comuniune eclezială atât a profesorilor, cât şi a studenţilor şi a tuturor celor care Îl iubesc pe Dumnezeu. Unindu-ne în sanctuarul lui Dumnezeu şi al Sfântului Nicodim la Tismana, avem conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră», ne-a precizat Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu.

La finele lucrărilor se va emite un document final care va fi dat publicităţii.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.