publicat în: Arhivă

Lansare de carte şi premiere întru recunoştinţă la Episcopia Caransebeşului

Astăzi, 27 noiembrie, Sala de Festivităţi Episcop Elie Miron Cristea a Episcopiei Caransebeşului a găzduit lansarea cărţii: Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeş – necropolă a personalităţilor de seamă ale Banatului, Editura Episcopiei Caransebeşului, 2008.

Biserica Sf. Ioan Botezătorul, intrată în conştiinţa caransebeşenilor ca biserica Sfântul Ioan sau biserica din cimitir, se află situată în cimitirul vechi al oraşului Caransebeş.

Cimitirul ce înconjoară biserica odihneşte personalităţi de seamă pentru istoria oraşului Caransebeş şi pentru istoria întregului Banat. Aici îşi găsesc veşnica odihnă ierarhi, preoţi şi oameni dedicaţi Bisericii şi Neamului, care prin viaţa şi activitatea lor au fost creatori de fapte în istoria Banatului şi a ţării.

Episcopia Caransebeşului, la iniţiativa şi cu sprijinul Societăţii Femeilor Ortodoxe din Caransebeş au realizat un proiect intitulat: Oameni care au fost. Personalităţi ale Banatului Montan înmormântate în cimitirul Sf. Ioan din Caransebeş. Proiectul a cuprins refacerea mormintelor personalităţilor de seamă ale Banatului înhumate în cimitirul Sf. Ioan şi tipărirea unei cărţi despre viaţa şi activitatea lor.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, vede lumina tiparului un prim volum din lucrarea Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din Caransebeş – necropolă a personalităţilor de seamă ale Banatului. Volumul microbiografiază ierarhii caransebeşeni înmormântaţi în cimitirul bisericii Sfântul Ioan, dascălii de teologie ce au făcut cunoscută teologia caransebeşeană, preoţii şi protopopii cu activitate desăvârşită în slujba Bisericii, consilieri eparhiali, oameni de armată şi alte personalităţi ale vieţii bisericeşti, culturale şi naţionale ce s-au remarcat prin excepţionala lor vocaţie.

Strădaniile pentru apariţia acestei cărţi au fost făcute de un colectiv de autori, iubitori ai Bisericii lui Hristos şi cercetători ai istoriei neamului între care amintim pe Prea Sfinţitul Părinte Lucian al Caransebeşului, preoţi, autorităţi civile şi reprezentanţi ai societăţilor religioase din municipiul de pe Timiş şi Sebeş.

În cadrul acestei manifestări dedicată Marii uniri din anul 1918, a avut loc şi premierea elevei Cela Cristescu, câştigătoare a „Concursului naţional de creaţie literară „2008 – anul jubiliar al Sfintei Scripturi şi al Sfintei Liturghii”