publicat în: Arhivă

Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Timisoara – 2010

ADMITERE IN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA LA SPECIALIZARILE: TEOLOGIE PASTORALA SI TEOLOGIE DIDACTICA 19-24 IULIE 2010

1. Documente necesare
Pentru inscrierea la concursul de admitere la specializarile: Teologie Pastorala si Teologie Didactica, candidatii vor completa o fisa de inscriere in 2 exemplare (care poate fi descarcata de AICI, pentru disciplina TEOLOGIE DIDACTICA, si de AICI pentru disciplina TEOLOGIE PASTORALA) la care se anexeaza urmatoarele acte (care vor fi depuse intr-un dosar plic):

©Redactare Lacasuri Ortodoxe: Teo CHristian (cell extract) or…


• doua fotografii tip buletin (carte) de identitate;
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original – candidatii care se inscriu pentru concurs si la o alta facultate vor anexa o copie legalizata a diplomei si copia legitimatiei de inscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifica dupa original de catre secretariatul facultatii;
• foaia matricola cu disciplinele studiate in liceu;
• certificat de nastere (copie legalizata);
• certificatul de botez;
• recomandarea preotului paroh;
• binecuvantarea arhiereului de care apartine;
• scrisoare de intentie;
• adeverinta medicala tip (analize de sange, plamani, aviz psihiatric si dovada vaccinarilor);
• acte doveditoare pentru cei ce au obtinut un premiu la faza internationala sau nationala a olimpiadelor scolare;
• diploma de absolvire (absolventii de colegiu), in original sau copie legalizata, pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare, precum si foaia matricola pentru candidatii care doresc continuarea studiilor;

• acte doveditoare pentru cei care solicita scutirea de taxa de inscriere
Sunt scutiti de plata taxei de inscriere candidatii care:
1) au un parinte (sau sustinator legal) cadru didactic (in activitate, pensionar sau decedat);
2) angajati si copiii angajatilor U.V.T.;
3) orfani sau proveniti din casele de copii.
Scutirea de taxa de inscriere se va face pe baza unei cereri aprobata de Decanul facultatii, insotite de acte doveditoare (copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor – in cazul celor orfani de ambii parinti –, adeverinta de la casa de copii – pentru candidatii proveniti de la casele de copii si din plasament familial –, copie dupa certificatul de revolutionar al parintelui, adeverinta din care sa rezulte ca cel putin unul din parinti este cadru didactic), cu mentiunea ca scutirea de taxa este valabila doar pentru un singur domeniu de studii din cadrul facultatii.

2. Calendarul admiterii:
19-24 iulie: inscrierea candidatilor
26 iulie: Admitere la ciclul licenta – verificarea aptitudinilor muzicale si interviul vocational si afisarea rezultatelor partiale pentru admiterea la ciclul de licenta
27-28 iulie: depunerea contestatiilor, confirmarea locurilor

Articol publicat in saptamanalul scris MONITOR Lacasuri Ortodoxe nr. 24/2010