Saturday 16 january 2010

Revenire asupra cruciulitei de botez si inlocuirea simbolurilor necrestine sau denaturate

Crucea – Simbolul credintei noastre

Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei a luat cu ingrijorare nota de sentin?a CEDO prin care se solicita eliminarea crucifixului din salile de clasa ale ?colilor publice italiene. Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei impreuna cu Patriarhia Romana se adauga tuturor acelor reac?ii ?i ini?iative ale Statului Italian, care amintesc faptul ca prezen?a in spa?iul public a unor simboluri fondatoare pentru civiliza?ia europeana, precum crucea, este utila ?i necesara.


Familiarizarea cu aceste simboluri ?i cunoa?terea sensului lor de catre elevi fac parte din nivelul de baza al educa?iei, fara de care deprinderea valorilor civice elementare nu ar fi posibila. in numele celor peste 100.000 de elevi ortodoc?i romani care inva?a in ?colile italiene ?i a sutelor de mii de credincio?i care frecventeaza cele 116 parohii ?i 5 manastiri, Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei i?i declara sus?inerea pentru toate demersurile autorita?ilor civile ?i religioase destinate sa men?ina simbolurile cre?tine in ?colile publice italiene.

in acest sens Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei a demarat doua proiecte pastorale, unul dedicat celor mai tineri membri ai comunita?ii noastre ?i celalalt tuturor credincio?ilor.

Primul proiect are ca scop transmiterea valorilor cre?tine?ti inca de la na?tere, prin binecuvantarea ?i sfin?irea unei cruciuli?e pe care cel nou botezat o va primi (in tradi?ia populara ea mai este numita ?i Crucea Botezului).

Cel de-al doilea proiect este dedicat tuturor cre?tinilor ?i are ca scop inlocuirea altor simboluri necre?tine sau cre?tine dar denaturate, cu adevarate simboluri cre?tine, iar crucea este primul simbol care nu trebuie uitat sau denigrat. Acest proiect a inceput deja in 30 de parohii ?i va continua ?i in celelalte parohii.

”Zis-a Domnul: Cela ce voie?te sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-?i ia crucea sa ?i sa urmeze Mie” (Mc 8,34).

DEPARTAMENTUL DE INFORMARE SI MASS MEDIA AL

EPISCOPIEI ORTODOXE ROMaNE A ITALIEI

(14 ianuarie 2010)

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.