publicat în: Arhivă

Deschiderea unei noi linii de masterat la Facultatea de Teologie “Andrei Saguna” Sibiu

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Facultatea de Teologie "Andrei Saguna" Sibiu

Facultatea de Teologie Ortodoxa din Sibiu este cea mai veche institutie de acest fel din tara. Infiintata in 1786, ca Scoala Teologica si reorganizata in 1811 sub conducerea lui Gheorghe Lazar, functioneaza neintrerupt pana astazi. In perioada 1948 – 1990, sub numele de Institut Teologic de Grad Universitar, a fost una dintre cele doua scoli teologice ortodoxe de rang universitar din Romania care au pregatit pe slujitorii Bisericii Ortodoxe. Din 1991 este parte componenta a Universitatii din Sibiu.


Anunta deschiderea unei noi linii de masterat, incepand cu anul universitar 2009-2010

1. Denumire: Educatie crestina ortodoxa

2. Adresabilitate:

– profesori de religie

– preoti

– absolventi (2009)

– licentiati in alte domenii decat teologia, cu preocupari in domeniul educatiei crestine

3. Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)

4. Credite obligatorii: 120 (din care Disertatia: 15 credite)

5. Competente dobandite in urma studiilor de masterat:

– proiectarea si realizarea de activitati educative, care sa valorifice reperele axiologice ale educatiei religioase

– elaborarea de programe scolare de religie (oficiale si optionale) si de curriculum-uri de cateheza pentru diferite categorii de varsta

– organizarea activitatilor educative/ didactice religioase, in maniera interdisciplinara

– elaborarea de instrumente de evaluare

– organizarea timpului liber al copiilor si tinerilor

– evaluarea manualelor scolare si a auxiliarelor didactice

– organizarea si desfasurarea de cercetari pedagogice

– monitorizarea studentilor in practica pedagogica si a profesorilor debutanti

6. Cursuri obligatorii si optionale:

– Fundamente biblice si patristice ale educatiei crestine ortodoxe

– Activitatea catehetica contemporana. Abordare multiconfesionala

– Abordari moderne in educatia crestina ortodoxa

– Educatia religioasa in perspectiva curriculumului crestin ortodox

– Axiologie si educatie crestina ortodoxa / Comunicare si negociere

– Elemente educative in cultul divin

– Crestinii si provocarile lumii contemporane

– Demersuri active in predarea religiei

– Traditie si actualitate in cercetarea teologica

– Elemente educative in arta bisericeasca / Pedagogia canoanelor Bisericii

– Evaluarea actiunilor religios-morale

– Competentele preotului si ale profesorului de religie

– Sociologia religiei

– Abordarea duhovniceasca a diferitelor tipuri de personalitate

– Mijloace inovative in predarea religiei / Proiectarea activitatilor educative crestin-ortodoxe / Modele de educatori crestini

– Educatia crestina ortodoxa a adultilor

– Stagiu practic

– Managementul activitatilor extracurriculare / Mentorat si dezvoltare vocationala

7. Inscriere / admitere:

Perioada de inscriere: 15 – 19 septembrie 2009

Taxa inscriere: 100 RON

Taxa ?colarizare / an: 2.500 RON

Numar locuri: – locuri cu taxa

Selectie:

– suma notelor celor patru ani de studii si a examenului de licenta impartita la 5.
– in cazul absolventilor ciclului de licenta de trei ani, se va face suma notelor celor trei ani de studii si a examenului de licenta impartita la 4.

Acte pentru dosarul de inscriere:

– cererea tip de inscriere, conform modelului fiecarei facultati

– chitanta de plata a taxei de inscriere

– certificatul de nastere, in copie legalizata

– adeverinta medicala tip

– trei fotografii tip buletin de identitate

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau in copie legalizata la notariat

– diploma de licenta sau diploma echivalenta, in original / copie legalizata sau

adeverinta pentru promotia 2009

– foaia matricola

(Cf. Metodologia de admitere in ULSB, http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/teologie/documente/index.php)

Relatii suplimentare la Facultatea de Teologie Ortodoxa "Andrei Saguna" Sibiu, tel: 0269-21.67.55

Decan,

I.P.S. Prof. Univ. Dr. Laurentiu Streza
Mitropolitul Ardealului