publicat în: Arhivă

INVITATIE: SIMPOZIONUL INTERJUDETEAN Sfantul Apostol Andrei Ocrotitorul romanilor si CONCURSUL de creatii literare si plastice Traditii si obiceiuri in prag de iarna, la romani

MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCET?RII ?I INOV?RII
INSPECTORATUL ?COLAR JUDE?EAN VaLCEA
CASA CORPULUI DIDACTIC VaLCEA

FUNDATIA LACASURI ORTODOXE

si
PAROHIA ORTODOXÃ SF. APOSTOL ANDREI RaMNICU VaLCEA

Va invita sa participati la:

SIMPOZIONUL INTERJUDE?EAN

“Sfantul Apostol Andrei – Ocrotitorul romanilor” si

CONCURSUL de creatii literare si plastice

“Traditii si obiceiuri In prag de iarna, la romani”


Editia a IV-a, 28 noiembrie 2009

“Pentru fiecare dintre noi pomenirea Sfantului Apostol Andrei Inseamna Inca o luminã In candela de douã mii de ani a neamului nostru si transmiterea credintei lui Hristos curatã si roditoare ca si In trecut”

ARGUMENT
Ca romani si crestini, In acelasi timp, nu este ceva mai aproape de inima noastra decat a vorbi de cel ce a semanat In glia stramoseasca samanta credintei ortodoxe, a cuvantului si darului Domnului nostru Iisus Hristos: Sfantul Apostol Andrei.

El este cel dintai chemat la apostolat de Insusi Domnul nostru Iisus Hristos si care a propovaduit pentru prima data Evanghelia In tinuturile Dobrogei noastre. El este cel care ne-a Increstinat mosii si stramosii nostri.
Prezenta Sfantului Apostol Andrei se resimte si astazi, fiind Ocrotitorul acestui teritoriu mult iubit de Dumnezeu, caci din anul 2001 Sfantul Apostol Andrei a fost canonizat ca si Ocrotitor al Romanilor.

Conform legendelor, datinilor si practicilor religioase, Sfantul Apostol este invocat de poporul de pastori si plugari existent In Scitia Mica (Dobrogea de azi) cat si de romanii de azi pentru mentinerea echilibrului Intre bine si rau. Chiar si denumirea populara a lunii decembrie, este „Andrea”; ziua Sfantului Apostol Andrei aminteste de porunca postului si Infranarii, marcand debutul somnului hibernal al ursului.

Potrivit obiceiurilor din strabuni, Sfantul Apostol Andrei aduce oamenilor vestea roadelor bogate caci, semanatul semintelor de grau Intr-un vas de lut, chiar In seara Sfantului Andrei, transmite oamenilor presentimentul bogatiei si bucuria de a trai.

In folclorul dobrogean si colindele vechi, Sfantul Andrei apare ca un mosneag cu un toiag, ce se Intalneste cu colindatorii si le da o veste noua, a lui Mos Craciun cel mai batran.
Prin evocarea Sf Apostol Andrei si a minunilor savarsite de el simtim bucuria de a trai si intram in mirajul sarbatorilor de iarna.

1. DATELE ORGANIZATORULUI:

?COALA CU CLASELE I-VIII GORANU, RaMNICU VaLCEA, VaLCEA
Str.Straubing nr. 39, Goranu
Tel. 0250 737144 / 0350 414 810
E-mail: scoalagoranu@yahoo.com

COORDONATORI PROIECT:
Prof. Cornelia Papuzu
Prof.Maria-Ionica Dicui

ORGANIZATORI:

?coala cu clasele I-VIII Goranu, Ramnicu-Valcea
?coala cu clasele I-VIII nr 10 Ramnicu-Valcea
Gradinita cu program normal nr 2 Ramnicu Valcea
Gradinita cu program prelungit nr 3 Ostroveni Ramnicu Valcea

PARTENERI:
Inspectoratul ?colar Judetean Valcea
Casa Corpului Didactic Valcea
Fundatia Lacasuri Ortodoxe
Parohia Ortodoxa Sfantul Apostol Andrei

2. DESCRIEREA EVENIMENTULUI

GRUP ?INT?
· Cadre didactice din Inva?amantul de stat si particular
· Specialisti in domeniile: didactic, teologic
· Elevi cu varsta cuprinsa Intre 5 ?i 19 ani ( numai pentru sec?iunea II)

SEC?IUNEA I (destinata cadrelor didactice)
COMUNIC?RI STIIN?IFICE ?I/SAU METODICE
“Sfantul Apostol Andrei – Ocrotitorul romanilor”
cu urmatoarele subsec?iuni:
· I.1 Sfantul Apostol Andrei, vestitor si slujitor al Evangheliei

· I.2 Datini si obiceiuri de Sfant Andrei

· I.3 Obiceiuri si traditii romanesti, la Inceput de iarnã

SEC?IUNEA II (destinata elevilor)
CONCURS DE CREA?II LITERARE ( Eseuri, Poezii, Teatru) ?I PLASTICE

(Desen, Pictura, Grafica, Arta fotografica)
“Traditii si obiceiuri, In prag de iarna, la romani”

REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. Inscrierea participantilor
Inscrierile se vor face prin e-mail la adresa simpozionSf.Andrei@yahoo.com prin trimiterea formularului de Inscriere, acordului de parteneriat scanat (completat, semnat si stampilat de catre partener), a lucrarii cadrului didactic participant si/sau a creatiilor literar-artistice ale elevilor si a copiei scanate a chitantei de achitare a taxei de participare. Data limita de Inscriere este 18 noiembrie 2009 ( data po?tei sau a trimiterii e-mailului).

2. Trimiterea lucrarilor
2.1 SEC?IUNEA I: pana la data de 18 noiembrie In format electronic, prin e-mail, la adresa simpozionSf.Andrei@yahoo.com, cu specificarea numelui autorului si a institu?iei In cadrul documentului atasat. Va rugam sa precizati In e-mail adresa de corespondenta, inclusiv codul postal.
In cazul mai multor autori, se va specifica adresa pe care vor fi expediate diplomele, taxa de participare fiind achitata de catre fiecare autor in parte.

2.2 SEC?IUNEA II: pana la data de 18 noiembrie In format electronic – creatiile literar-artistice ale elevilor si prin posta – creatiile plastice ale elevilor (in original)

a. prin e-mail, la adresa simpozionSf.Andrei@yahoo.com, cu specificarea numelui autorului si a institu?iei In cadrul documentului atasat. Va rugam sa precizati In e-mail adresa de corespondenta, inclusiv codul postal.
sau
b. prin po?ta; materialele vor fi inscrip?ionate cu: tema aleasa, numele elevului/elevei, numele profesorului coordonator ?i institu?ia de provenien?a.
NOT?: Nu suntem raspunzatori pentru lucrarile a caror adresa nu a fost comunicata corect. Responsabilitatea pentru originalitatea si ideile asumate In lucrari apartine exclusiv autorilor acestora.

3.CONDI?II DE REALIZARE A MATERIALELOR
3.1 SEC?IUNEA I
– Textul lucrariii se va redacta In format A4, la un rand, cu margini egale de 20 mm (text aliniat stanga-dreapta – „Justified”), cu diacritice pentru lucrarile redactate In limba romana
– Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat.
– Autorul si institutia se vor scrie la doua randuri sub titlu (Times New Roman 12), text aliniat la stanga.
– La doua randuri de numele autorului se Incepe scrierea textului (Times New Roman 12).
– Lucrarile vor fi redactate In Microsoft Word sau In format .pdf.
– Numarul maxim de pagini: 5

NOT?:
Lucrarile care nu vor respecta formatul cerut nu sunt eligibile. Toate lucrarile vor fi Inso?ite de un rezumat de 1 pagina In condi?iile de redactare prezentate mai sus. Rezumatul va fi prezentat In cadrul lucrarilor simpozionului (pentru autorii care nu vor fi prezen?i).
Prezentarea lucrarii se va rezuma la 5 minute ?i poate fi facuta cu suport electronic, format PowerPoint 2003 sau 2007 trimis pana la data de 20 noiembrie 2009 la adresa simpozionSf.Andrei@yahoo.com.

3.2 SEC?IUNEA II
1. Creatiile literar-artistice ale elevilor vor respecta conditiile de realizare de la 3.1 si vor fi Inso?ite de o prezentare a materialului con?inand urmatoarele repere:
· Tema abordata;
· Disciplina / disciplinele de studiu;
· Grupul ?inta;
· Mesajul transmis;

Lucrarile trebuie sa fie portabile pe orice sistem (calculator), transportate pe CD/DVD.

2. Creatiile plastice ale elevilor vor respecta urmatoarele conditii si grupe de varsta:

GRUPE DE VaRST?:
I. Invatamant prescolar:
· desen – format A4
· pictura – format A4

II. Invatamant primar:
· desen – format A4
· pictura – format A4

III. Invatamant gimnazial:
· desen – format A4
· pictura – format A4
· grafica
· fotografie: pe suport de hartie – format minim 10 x 15 cm – formatul standard al fotografiilor, denumit si carte postala

IV. Invatamant liceal:
· pictura – format A4
grafica
· fotografie: pe suport de hartie – format minim 10 x 15 cm – formatul standard al fotografiilor, denumit si carte postala

NOT?: Se accepta maxim trei lucrari pentru fiecare cadru didactic Indrumator.

4.TAXA DE PARTICIPARE

4.1 Pentru cadrele didactice valoarea sponsorizarii este 25 RON, incluzand costul mapei, organizarea, costul CD-ului cu ISSN, diplomele ?i adeverin?ele de participare si taxele postale. Taxa poate fi trimisa prin mandat postal, pana la 18 noiembrie 2009 , la secretariatul scolii.

4.2 Pentru elevi NU se percepe taxa de participare. Taxa se achita doar de catre profesorii coordonatori.

4.3 Mapa va contine diploma cadrului didactic, diplome pentru prescolari sau elevi, programul simpozionului unde va regasiti numele si titlul lucrarii si parteneriatul semnat si stampilat de aplicant (scoala noastra).Va multumesc.

NOT?: Persoanele care nu participa direct la simpozion vor primi diploma, adeverinta si CD-ul prin po?ta. Organizatorii nu I?i asuma raspunderea pentru adresele de expediere completate gre?it pe formularul de Inscriere.

5.PROGRAMUL ACTIVIT??ILOR
09,30 – 10,00: Primirea invitatilor si vizionarea expozitiei.
10,00 – 10,30: Alocutiuni. Mesaj de deschidere.
10,30 – 12,30: Prezentarea lucrarilor pe sectiuni.
12,00 – 13,00: Pauza
13,00 – 14,00: Premierea lucrarilor si inmanarea premiilor.
14,00 – 15,30: Concluzii

6.DATE DE CONTACT ALE COORDONATORILOR

Prof. Dicui Maria-Ionica
E-mail: midicui@yahoo.com

Prof. Cornelia Papuzu
E-mail: corneliapapuzu @ yahoo.com

7.ANEXE – descarca de aici:
· Anexa 1: FORMULAR DE INSCRIERE – cadre didactice

· Anexa 2: FORMULAR DE INSCRIERE – elevi

· Anexa 3: ACORD DE PARTENERIAT – institutii

DIRECTOR, COORDONATORI PROIECT,
Prof.Maria- Ionica Dicui Prof.Maria- Ionica Dicui

Prof. Cornelia Papuzu