publicat în: Arhivă

Mitropolitul primat Calinic Miclescu catre patriarh

Mitropolitul primat Calinic Miclescu catre patriarh

Scrisoarea semnata de ‘al Inalt Sanctitatii Voastre mai mic In Domnul si Impreuna-liturghisitor Arhiepiscop si Mitropolit al Ungro-Valahiei, Primat si Presedinte al Sfantului Sinod al Romaniei, Callinic’ solicita oficial recunoasterea formala a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romane.


Din text reiese ca primatul roman amintea Patriarhiei Ecumenice autocefalia cu care ‘Biserica Ortodoxa Romana a fost declarata, bucurandu-se de o independenta egala cu aceea a celorlalte Biserici autocefale’.

Mitropolitul Calinic Miclescu solicita binecuvantarea Patriarhiei Ecumenice si ‘comunicarea prin Ea a acestui fapt si celorlalte Biserici autocefale’:

Vin sa rog pe Sanctitatea Voastra sa binevoiti a da binecuvantarea Voastra acestui fapt, savarsit In interesul religiei, si a recunoaste Biserica autocefala a Regatului Romaniei ca sora de acelasi rit si de aceeasi credinta Intru toate’.

Mitropolitul de fericita amintire Antonie Plamadeala al Ardealului sublinia ca primatul roman nu solicita autocefalie pentru Biserica pe care o pastorea ci binecuvantare ‘ca semn al unei autocefalii existente In fapt, care avea nevoie numai de confirmare’.

Totodata, In numele ierarhilor romani, marturisea ca ‘Sfantul Sinod al Bisericii Autocefale a Romaniei va sta Intotdeauna In legatura dogmatica si canonica cu Prea Sfantul Tron Ecumenic, ca si cu celelalte Biserici Ortodoxe Autocefale’.

extras din materiale puse la dispozitie de Patriarhia Romana

©redactare Teo-Christian publicat in MONITOR Lacasuri Ortodoxe 15/2010